Het geheim achter creativiteit

Author
Waag

Tegenover mij zit Neil Maiden, Professor of Systems Engineering aan de City University London. De enthousiaste Engelsman heeft een vlotte babbel en is pas voor de tweede keer in zijn leven in de Nederlandse hoofdstad. Hij is in de Waag in het kader van het Europese onderzoeksproject Collage. Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwikkelen van een creatieve applicatie die leerprocessen, het opdoen van ideeën en inspiratie op de werkvloer ondersteunt. Maiden leidt een creatieve sessie voor de partners van het project. "There’s no excuse for not being creative", zo opent hij de brainstormsessie. Maar hoe ziet de hoogleraar creativiteit zelf.

Creativiteit als exportproduct

“Creativiteit is veelomvattend, ik zie het als een cognitieve bezigheid. Eigenlijk wil ik daarmee zeggen dat creativiteit aan te leren is. Je moet creatief talent alleen wel optimaliseren door er vaak mee bezig te zijn en door het toepassen van de juiste theorie. Creativiteit is een sterk Europees exportproduct, omdat we uitblinken in onze creatieve denkprocessen. Om uit de crisis te komen kunnen we hiermee de komende jaren het verschil maken op de internationale markt. Scholen zouden daarom meer aandacht moeten hebben voor creativiteit, de focus lijkt nu op andere dingen te liggen.”

Creativiteit in korte en krachtige sessies

“Veel creatieve methoden staan (te) lang stil bij een probleem, maar dat brengt je niet altijd bij de oplossing. Ik draai het liever om; korte krachtige sessies waarin men binnen 45 minuten ideeën genereert. De deelnemers hebben tijdens de sessies zelf misschien de clou nog niet door, maar eenmaal thuis komt het denkproces op gang. Door kort gefocust met iets bezig te zijn, het los te laten en het te overdenken, heeft het brein tijd om echt op gang te komen. Het is een continue proces dat zich blijft herhalen.”

Creativiteit binnen het project Collage

“De methode die ik hanteer werkt stapsgewijs. Hierdoor zijn vorderingen niet direct zichtbaar. Vergelijk het met een bergwandeling; pas op de top besef je hoe hoog je bent. Door naar beneden te kijken zie je welke weg je ervoor hebt moeten afleggen. Met het Collage-project doorlopen we een vergelijkbaar traject. We staan voor een enorme uitdaging. Het is bijna ondenkbaar om de behoeften van alle partijen in één tool te vatten. Ik verwacht daarom eerder een collectie van verschillende tools als eindresultaat.”

Hoe deze collectie eruit komt te zien, durft Maiden niet te zeggen. Hij hoopt dat de tool meer behelst dan alleen software. “Het optimaliseren van creatieve processen gaat immers verder dan alleen een computerprogramma, het gaat om de hele setting.”

Door Jorn Dost.
 

About the author

  • Op deze plek verzamelen we de bijdragen van gasten op onze blog.