Collage - discovering ideas together

In het onderzoeksproject Collage werd een applicatie ontwikkeld die leerprocessen, het opdoen van ideeën en inspiratie op de werkvloer ondersteunt. De applicatie richtte zich op gebruik in de industrie, het onderwijs en bij creatieve instellingen. Deelnemers worden in de applicatie gestimuleerd tot het delen en zoeken van informatie door het gebruik van game mechanics. Collage stelt de gebruiker in staat om met een team in korte tijd hoogwaardige en relevante informatie te vinden in een nieuw interessegebied. Daarvoor combineert de applicatie onder meer bestaande bedrijfsinformatie, wetenschappelijke publicaties en zakelijke en sociale netwerken met nieuwe webtechnologie als web analytics, affinity spaces en recommendation systems.

Waag droeg binnen Collage bij aan het ontwikkelen van het concept, het toepassen van de users-as-designers methodiek en door het uitvoeren van een pilot, waarin de applicatie op de werkvloer van Waag zelf werd getest en gevalideerd. In Collage werkten universitaire onderzoeksinstellingen nauw samen met industriële partners en eindgebruikers. De ontwikkelde technologie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Technology-Enhanced-Learning, het in zakelijke omgeving inrichten van life-long-learning en het faciliteren van creatieve processen in het Midden- en Kleinbedrijf. De bevindingen van het onderzoek werden door de partners onder meer gedeeld in (wetenschappelijke) publicaties, presentaties op congressen, workshops en bij de eigen werknemers.

Partners in het project waren: Esade Business School (ES, lead), City University London (UK), INSEAD Business School (FR), Institute of Communication and Computer Systems (GR), eXact Learning Solutions (IT), Playgen serious games and gamification (UK), Fiat Sepin (IT, pilot), CEDEP Centre Européen d’Education Permanente (FR, pilot).

Project duration

18 okt 2012 - 1 okt 2015

Financiers

Partners

  • Esade Business School
  • Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)
  • Playgen
EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 318536.