Kluun en de Auteurswet

Auteur Kluun heeft zijn website op zwart gezet. Waarom? Omdat de auteur vroeger willekeurige plaatjes van Google Images bij zijn blogs plaatste, zonder zich bewust te zijn dat er wel eens copyright op die plaatjes zou kunnen rusten (het zijn natuurlijk kleine lettertjes, maar het staat er wel bij: "Image may be subject to copyright"). 

Recentelijk klopten echter de advocaten van rechthebbenden aan voor een schadevergoeding, of zoals Kluun schrijft: "bloggers die in hun beginjaren foto's van Google Images hebben gebruikt zijn vogelvrij. Helaas weet ik (en met mij vele andere bloggers) dit pas sinds enkele jaren. Het heeft me al duizenden euro's gekost en vooral veel frustratie opgeleverd. Natuurlijk plaats ik de laatste jaren om die reden geen foto's meer." Interessante lectuur, een auteur geen weet heeft van de Auteurswet...

Kluun had alle ellende kunnen voorkomen als hij Creative Commons gelicenseerd beeldmateriaal had gebruikt. Dat was natuurlijk vroeger wat moeilijker vindbaar geweest, maar inmiddels is dat geen enkel probleem meer.

Interessant is dat Kluun over zijn eigen werk zegt: "Wilt u een hele column voor uw weblog, clubblad, wijk- of schoolkrant gebruiken, dan vind ik het ook best. Zolang u er geen geld mee wilt verdienen, heeft u mijn zegen. Ik zal mijn uitgever of advocaat (mocht ik die al hebben) niet op u afsturen." Dit is feitelijk een Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken licentie!

Te zijner tijd komt er een nieuwe website zonder plaatjes, volgens Kluun. Maar het kan ook gewoon met plaatjes, maar dan wel met de juiste licentie.