Meer ruimte voor makers: Makers Guild

Op 21 juni 2013 openden we de Makers Guild ruimte in de Waag in Amsterdam, dat vakmanschap, digitale fabricage en biotechnologie verbindt. Naast het bestaande Fablab is op dezelfde verdieping het Open Wetlab gehuisvest, een ruimte voor onderzoek en experiment op het gebied van life sciences en biotechnologie. Het Open Wetlab is een community lab voor zowel amateurs als professionals in design, kunst en wetenschap en werd geopend door wethouder Pieter Hilhorst.

Het gebouw de Waag stamt uit de zeventiende eeuw, waarin het ook de gewoonte was om uiteenlopende disciplines (gilden) samen te huisvesten: metselaars, smeden, schilders en chirurgijnen. Het is juist op het snijpunt van individuele vaardigheden en een gezamenlijke visie waar de meeste innovatieve ideeën ontstaan. Een dergelijke open omgeving stelt ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers in staat om experimentele oplossingen en prototypen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen.

Makers Guild herïntroduceert handarbeid en vakmanschap als toevoeging op de digitale fabricage in het Fablab. Het onderzoekt traditionele ambachten en combineert deze met computergestuurde ontwerpen en fabricage.

Het Makers Guild in de Waag wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.