Het Makers Guild in de Waag in Amsterdam verbond ambachtschap, digitale fabricage en biotechnologie.

Waag wil innovatieve ideeën liever verbinden dan beschermen. Daarom brachten we in het Makers Guild het aloude ambacht en vakmanschap, biotechnologie (Open Wetlab) en de open-source praktijk van de persoonlijke digitale fabricage (Fablab) samen. Het gebouw de Waag stamt uit de zeventiende eeuw, waarin het ook de gewoonte was om uiteenlopende disciplines (gilden) samen te huisvesten: metselaars, smeden, schilders en chirurgijnen. Het is juist op het snijpunt van individuele vaardigheden en een gezamenlijke visie waar de meeste innovatieve ideeën ontstaan. Een dergelijke open omgeving stelt ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers in staat om experimentele oplossingen en prototypen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen.

Als we kijken naar de natuur vinden we de grootse diversiteit en soortenrijkdom in een drukbevolkte omgeving vol voedselbronnen, zoals koraalriffen en regenwouden. Dit zijn de open innovatiegebieden van de natuur, waar een sterke competitie heeft gezorgd voor diversiteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie. Daarentegen worden de voedselarme gebieden zoals woestijnen door slechts enkele, dominante soorten bevolkt.

De industrialisatie heeft de Westerse economieën aan de rand van een metaforische woestijn gebracht, waar slechts enkele grote marktspelers de dienst uitmaken. Met het Makers Guild willen we hier een tegenwicht aan bieden, een veilige omgeving waarin vernieuwingen kunnen ontstaan voordat deze in de jungle van de buitenwereld worden losgelaten. Het Makers Guild herïntroduceerde handarbeid en vakmanschap als toevoeging op de digitale fabricage in het Fablab. Het onderzocht traditionele ambachten en combineert deze met computergestuurde ontwerpen en fabricage.

Het Open Wetlab is een community lab voor amateurs en professionals in design, kunst en wetenschap. Het legt de tools van de biotechnologie en bio-informatica in de handen van diegenen die nieuwe toepassingen zoeken en daar betekenis aan willen geven. 

Het Makers Guild in de Waag werd mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Project duration

21 jun 2013 - 21 jun 2015

Financiers