meSch: Ultieme cultuur beleving

De kracht van een mooi of belangwekkend cultureel object ervaren met je hele lijf? Met ons nieuwe project MeSch (Material EncouterS with digital Cultural Heritage) maken wij dit mogelijk. Binnen het project onderzoeken we hoe cultuurliefhebbers de verhalen achter erfgoedobjecten zo optimaal mogelijk kunnen ervaren. Met als doel de beleving van Europees cultureel erfgoed te verrijken.

MeSch verbindt het materiële en het digitale erfgoed door aan fysieke collecties en objecten, digitale informatie of eigenschappen te geven. Binnen dit project staat onze co-design methode centraal: we ontwikkelen en evalueren de tools en services samen met publiek, curatoren, kunstenaars en designers in een iteratief proces. Hiervoor worden drie casestudies uitgewerkt in verschillende musea en tijdens publieke tentoonstellingen, zodat de prototypes die we ontwikkelen ook door bezoekers getest kunnen worden.