Mind the Gap game by Max Willis and Antonella de Angeli
Engendered.net BY
a level playing field

Minding the gender gap

Professor Antonella de Angeli heeft onderzoek gedaan naar de balans tussen mannen en vrouwen in technologische loopbanen en heeft daarvoor de game Mind the Gap ontwikkeld. Tijdens ons open donderdag-programma van 16 augustus, 'Vrouwen in tech', hebben bezoekers het spel gespeeld en een bijdrage geleverd aan het onderzoek.

Genderkloof

Het aanpakken van de genderkloof in technologie is belangrijk omdat onze samenleving steeds meer wordt gedomineerd door technologie. Innovatie staat op ieders agenda, maar onderzoek toont aan dat de manier waarop wetenschap gecommuniceerd naar jongeren, binnen en buiten het onderwijs, is nog niet bepaald gender-inclusief is. En bovendien hebben jonge Europeanen, zowel meisjes als jongens, nog steeds weinig idee van de verscheidenheid aan carrières die mogelijk zijn in technologie, noch hebben ze een idee van de vaardigheden die relevant zijn voor die loopbanen.

Blijkbaar bestaat de Nederlandse techindustrie in 2018 slechts uit 15,6 procent vrouwen. Met 18,7 procent heeft ons land ook het zevende laagste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden wereldwijd (uit: Women in tech survey 2018).

Wat vrouwen potentieel bijdragen aan een team komt aan de orde in een recent gepubliceerd artikel in Harvard Business Review: "Er is weinig correlatie tussen de collectieve intelligentie van een groep en de IQ's van de individuele leden, maar als een groep meer vrouwen omvat, stijgt de collectieve intelligentie." Met zo'n 24 vrouwen op 28 deelnemers beloofde dit een interessante avond te worden.

STEM-vaardigheden - of STEAM-vaardigheden als we ook de kunsten fundamenteel willen verbinden met wetenschappelijk en technologisch onderwijs - zijn nodig om een ​​adequaat en professioneel personeelsbestand in een breed scala aan loopbanen te garanderen. Het is dus heel belangrijk om te praten over hoe jonge mensen en vooral meisjes in technische carrières te betrekken en om te praten over STEM-gerelateerde carrières op een gender-inclusieve manier.

En tegelijkertijd kritisch te zijn over stereotypering. Als we genderrollen uitsluitend definiëren als binaire man-vrouwrollen, zullen we een verscheidenheid aan gevoeligheden en vaardigheden missen in STE(A)M-gerelateerde carrières.

Rollenspel

'Mind the Gap' is een rollenspel, ontworpen als een structuur voor dialogen, waarin de genderkloof wordt onderzocht en verschillende perspectieven worden blootgelegd met betrekking tot voorrechten en discriminatie op grond van geslacht. Het bordspel portretteert een stereotype loopbaan in STEM.

Spelers krijgen willekeurig een mannelijk, vrouwelijk of regenboogspelend personage toegewezen. De kaarten die de game aansturen, zijn bijna volledig door deelnemers geschreven. Deze kaarten bevatten "microverhalen die vaak humoristisch zijn, soms diep persoonlijk, bij gelegenheid verrassend en over het algemeen nogal onthullend en delen de breedte van gender-gerelateerde uitdagingen waarmee mensen in hun leven en werk worden geconfronteerd." De verzamelde microverhalen zijn input voor het onderzoek van De Angeli waarover ze regelmatig publiceert.

Tijdens de avond konden spelers nieuwe microverhalen en nieuwe spelregels bijdragen, en dat deden ze. De spelers produceerden een verbazingwekkende 30 nieuwe kaarten die Antonella zal analyseren om het genderverhaal 'Amsterdam' te schrijven. Hoewel de spelers de aandacht vestigden op de verhalen van eerdere spelers, en de culturele inzichten die ze brengen, stelden ze voor om deze 'ervaringskaarten' te verbinden met 'feitenkaarten' die context zouden geven aan het individuele verhaal. En om teamdoelen te creëren om bepaalde specifieke (oneerlijke) situaties aan te vechten, om samen te werken met andere spelers om individuele carrières vooruit te helpen of om het begrip rollenspel te vergroten door elk personage een achtergrondverhaal te geven.

Rolmodellen

De avond eindigde met een levendige discussie over het belang van rolmodellen, of liever het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in technologie. Vooral moeders lijken een beslissende factor te zijn in de keuze van een meisje voor een STEM-carrière. "Moeders zijn de grootste barrière voor meisjes die STEM-carrières nastreven. Niet alle moeders! Maar de meeste moeders hebben een stereotiepe kijk op een STEM-carrière, waarin hun dochter niet gelukkig zal worden. En moeders willen dat dochters gelukkig zijn!"

Als je meer wilt weten over gendervooroordelen, kun je een zelftest uitvoeren om je eigen (impliciete) vooroordelen te bekijken, en als je praktisch wilt worden zijn er een paar toolkits die gendervraagstukken in STEM behandelen, zoals Hytopia en de RRI toolkit. En vergeet niet om je moeder erbij te betrekken!