Onderzoeksrapport Eclectis week gepubliceerd

In september 2013 organiseerden we in het gebied rond de Overhoekstoren en het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord een week lang workshops met leerlingen en kunstenaars. Gezamenlijk onderzochten zij de omgeving en presenteerden de resultaten in een openbare kunstroute voor buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden.

Dit 'stadslaboratorium' - Smart Citizens, Art in Progress - vond plaats binnen het Europese project ECLECTIS. In dit project stimuleren we burgers hun eigen leefomgeving te ontdekken door zelf onderzoek te doen en experimenten uit te voeren. De resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld door middel van kunstwerken. We richten ons in dit project op Europese verscheidenheid, interculturele dialoog en nieuwe technologie als bron voor creativiteit.

Over het Amsterdamse deel van project hebben we een samenvattend rapport samengesteld, waarin de belangrijkste bevindingen zijn verwoord en waarin de deelnemers aan het woord komen. De geïllustreerde (Engelstalige) uitgave van 20 pagina's is gratis te downloaden.

Download een exemplaar 'Eclectis research report' (pdf)

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie - Culture program cooperation projects. De week in Amsterdam-Noord werd mede gesteund door het AFK en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.