workshop waag
Waag Futurelab BY-NC-SA

Open call verlengd: journalistieke residentie bij Waag Futurelab

Ben je journalist en wil je diepgravend onderzoek doen naar een actueel en urgent onderwerp dat te maken heeft met de toekomst van de journalistiek? Hebben ontwikkelingen op het snijvlak van technologie en journalistiek je interesse? Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten biedt dit najaar een betaalde journalistieke residentie van drie maanden aan in samenwerking met Waag Futurelab. Inclusief een inspirerende werkplek in het centrum van Amsterdam en volop mogelijkheden om kennis uit te wisselen met de onderzoekers van Waag.

Nieuwe deadline: maandag 29 juli.

Meer informatie over deze open call vind je via Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Waarom deze residentie?

De journalistiek heeft te maken met grote uitdagingen. De groep mensen met weinig vertrouwen in de media wordt jaarlijks groter, jongere burgers (18-34 jaar) hebben steeds minder belangstelling in journalistiek en zowel journalistieke organisaties als hun publiek zijn voor de meeste online activiteiten afhankelijk van grote techbedrijven.

Wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor de journalistiek? Wat is de rol van de (toekomstige) journalist in deze veranderende tijd? Hoe moet de journalistiek reageren en anticiperen op de crises van nu, niet alleen die in de bredere (internationale) samenleving – klimaat, energie, oorlog, asiel, woningmarkt, etc. – maar ook binnen het werkveld zelf? Hoe wapent de journalistiek zich tegen wantrouwen, desinteresse, misinformatie en online machtsconcentratie? Welke gevolgen heeft de opkomst van sociale media zonder gecentraliseerde macht (zoals Mastodon, Signal en Peertube) voor contentmoderatie, nieuwsproductie- en vergaring, online anonimiteit en de verspreiding van fake news? Wat moet de journalist van de toekomst kunnen om de macht te blijven controleren? Welke verantwoordelijkheid en mogelijkheden hebben journalisten om afgehaakte burgers ‘erbij’ te houden. 

Aan onderwerpen geen gebrek – dit zijn slechts enkele voorbeelden. We moedigen je aan om in je projectvoorstel een scherpe keuze te maken en met een heldere onderzoeksfocus te komen.

Vragen? Of wil je sparren over een mogelijk onderwerp? Stuur een mailtje (gericht aan Tom Springveld) naar projectsubsidies(at)fondsbjp(punt)nl