Data File rio 2006 - Vitor Leite
Vitor Leite BY-NC-SA

Open Kaart – De OverheidsMetadatabase

In januari begon ik met het opvragen van mijn gegevens bij twintig (semi)overheidsinstellingen. Uiteindelijk hebben deze inzageverzoeken geresulteerd in een grote stapel brieven die, mocht iemand ze inzien, veel prijs geven over mijn identiteit. Het is een lange lijst van privacygevoelige data, waaronder NAW-gegevens, identificatienummers, gegevens over werk, inkomen, belastingen, verzekeringen, internet- en telefoonverkeer en reisgedrag, die bij elkaar een gedetailleerd beeld schetsen van wie ik ben.

Zoals ik in een vorige blog schreef, kreeg ik deze gegevens niet vanzelf. Veel instanties reageerden erg traag of gaven niet meteen alle informatie waar ik om had gevraagd, en recht op had. Soms moest ik een vervolgbrief sturen om meer gegevens te achterhalen en in een enkel geval zelfs een klacht omdat er niet werd gereageerd.

Een ander probleem was dat ik niet wist welke organisaties ik precies moest aanschrijven om achter mijn gegevens te komen. Van de twintig die ik nu een brief heb gestuurd vermoedde ik dat zij gegevens over mij hadden, maar ik ben geheid instanties vergeten die ook gegevens van mij verwerken. Onze overheid is zo complex en uitgebreid dat het nauwelijks te overzien is wat er met onze gegevens gebeurt en bovenal of de privacy wel voldoende is gewaarborgd.

Helaas is de overheid niet erg transparant over de systemen en bestanden die zij gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Om meer duidelijkheid te verschaffen ben ik daarom zelf maar begonnen met het catalogiseren van zoveel mogelijk overheidsdatabases.

De afgelopen weken ben ik bezig geweest met het doorspitten van overheidsdocumenten, privacyreglementen en meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens die onder de Wet bescherming persoonsgegevens vallen, op zoek naar persoonsregistraties. Van de Basisregistratie Personen tot het Justitieel Documentatiesysteem en van het Basisregister Onderwijs tot het Centraal Rijbewijsregister. Inclusief beschrijvende informatie zoals het soort gegevens, eventuele koppelingen met andere bestanden en de verantwoordelijke instantie(s).

(Update: de destijds gemaakte 'database van databases' is inmiddels niet meer beschikbaar helaas).