Publicatie 'Zorg voor ontwerp in de zorg'

Een cross-over samenwerking is een manier om maatschappelijke vraagstukken te benaderen waarbij kennis uit verschillende vakgebieden nodig is. De nieuwe publicatie 'Zorg voor ontwerp in de zorg' beschrijft de ervaringen van een divers samengesteld team met het cross-over project FIT. Het maatschappelijke vraagstuk van dit project betreft mensen die leven met dementie en hoe zij geschikte producten en diensten kunnen vinden die aansluiten bij hun behoeften om zelfstandig thuis te wonen.

Het onderzoeksproject is de naam FIT gegeven omdat er een 'fit' werd gezocht tussen vraag en aanbod. Om ervoor te zorgen dat de 'fit' aansluit bij en bruikbaar is in de praktijk, werkten professionals uit verschillende sectoren samen: zorgprofessionals, belangenvereniging, ondernemers (gericht op dienstverlening voor mensen met dementie) en onderzoekers vanuit de creatieve industrie en het sociaalwetenschappelijke domein. Bij iedere stap van het onderzoeksproces waren mensen met dementie en hun mantelzorgers betrokken om mee te denken over en feedback te geven op de gevonden resultaten. De ontwikkelde producten en diensten zijn uitgebreid getest in het ‘living lab’ Regio Gooi en Vechtstreek.

Met deze publicatie laten wij vanuit het FIT- project zien hoe je bevlogen kunt raken door samen te werken in teams waaraan verschillende disciplines input leveren en waarin gezamenlijk (in co-creatie met de doelgroep) bruikbare resultaten ontstaan, maar ook welke struikelblokken er zijn. Zowel de (noodzakelijke) spanning van een cross-over, als ook de kracht en de dynamiek ervan komen aan bod. Om te komen tot nieuwe inzichten volgden we in het project de uitgangspunten van co-creatie voor het stimuleren van ‘collectieve creativiteit’. Wij beschrijven de benadering van co-creatie en de mindset die zorgt voor een  exibel en open proces, waarbinnen er ruimte is voor onverwachte ideeën. Onze eigen ervaringen ondersteunen we met onderliggende theorie en onderzoeksgegevens.

De publicatie is op 24 oktober gepresenteerd op de Dutch Design Week 2017.

Download een exemplaar (pdf)

Gepubliceerd

project