Selectie Open Oproep Onderwijsomgeving
Filip Dujardin BY-NC-SA

Selectie Open Oproep Onderwijsomgeving

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Waag richtten zich daarom met de Open Oproep Onderwijsomgeving op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving. 

De vijf beste inzendingen
Op de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners zijn in totaal 68 inzendingen binnengekomen. De commissie heeft uit alle inzendingen de beste concepten geselecteerd, die ieder een bedrag van maximaal € 10.000,- ontvangen voor het uitwerken van een uitgewerkt onderzoeksplan:

De Ambachtsschool Revisited
The New School Collective
De Mediawerf
Frysklab
SchoolHub

De commissie 
De inzendingen zijn voorgelegd aan externe adviseurs Madeleine Maaskant (voorzitter adviescommissie Deelregeling Architectuur) Kristina Andersen (commissielid Deelregeling E-cultuur) en Karien Vermeulen (hoofd educatie bij Waag). Bij de beoordeling van de voorstellen heeft de commissie met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de samenhang tussen deze onderdelen.

De Open Oproep Onderwijsomgeving was onderdeel van een programma uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW.