Sharing

We kregen een recensie binnen van het boek 'Sharing, Culture and the Economy in the Internet Age' van Philippe Aigrain. Een interessant boek. De auteur pleit voor het delen van (digitale) bestanden die een culturele waarde hebben - van kunstwerken tot muziek en van films tot e-books. Aigrain beargumenteert overtuigend waarom het delen van dergelijke bestanden niet als piraterij bestempeld mag worden.

In het pre-internettijdperk was delen al de gewoonste zaak van de wereld: teksten en afbeeldingen werden uitgewisseld, gekopieerd en samengevoegd. Alleen gebeurde dit op lokaal niveau. Nu dit fenomeen door de komst van het internet zoveel makkelijker is geworden, groeit de angst van grote uitgevers en distributeurs om de controle over hun digitale producten te verliezen.

Download het e-book gratis

Oplossing

Aigrains standpunt - legaliseren van het delen van bestanden - is radicaal. In Sharing ondersteunt hij zijn uitgangspunt met empirisch onderzoek, waaruit blijkt dat het niet-commercieel delen tot bredere aandacht voor verschillende culturele werken leidt. Bovendien komt de auteur met goed onderbouwde voorstellen en oplossingen voor het opzetten en implementeren van nieuwe verdienmodellen in de digitale culturele wereld. Deze maken het voor ieder individu mogelijk om (kunst)werken vrijelijk te delen.

Sharing : Culture and the Economy in the Internet Age
Aigrain, Philippe, 2012 Amsterdam University Press, Amsterdam
9789089643858