Subsidie voor Critical Making-consortium

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidieaanvraag van het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur van een consortium met hoogleraar Janneke Wesseling (Universiteit Leiden) als hoofdaanvrager en lector Florian Cramer (Hogeschool Rotterdam) als medeaanvrager gehonoreerd. Waag is een van de partners in het consortium.

Bridging art, design and technology through Critical Making
Met de subsidie wordt een vierjarig onderzoekstraject gerealiseerd dat zich richt op de ontwikkeling van het discours rond Critical Making. Onder leiding van senior onderzoekers verbonden aan de betrokken instituten zullen een promovendus en drie junior onderzoekers aan de slag gaan met vier deelprojecten, waarbij zij tijdelijk gestationeerd worden bij een of meer van de consortiumpartners.

Janneke Wesseling: "In dit project nemen we het concept van Critical Making als uitgangspunt om een brug te slaan tussen de nu gescheiden discoursen van kunst, ontwerpen en technologie, en tussen creatieve praktijk en kritisch denken. Tegelijkertijd is de honorering van deze subsidieaanvraag – waarin artistic research wordt ingezet als onderzoeksmethode – een duw in de rug voor de ontwikkeling van de positie van het onderzoek in en door de kunsten."

Smart Culture – Kunst en Cultuur
Smart Culture – Kunst en Cultuur is één van de onderzoeksprogramma's van de topsector Creatieve Industrie. Het onderzoeksprogramma is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het beoogt een bijdrage te leveren aan het versterken van de creatieve sector door nadrukkelijk aandacht te vragen voor gezamenlijk onderzoek door HBO- en WO-instellingen. Bovendien wordt ingezet op het versterken van publiek-private samenwerking. Uiteindelijk zijn zeven aanvragen gehonoreerd, die in totaal 2,7 miljoen euro financiering ontvangen om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Consortiumpartners
Het Critical Making NL-consortium bestaat uit de Universiteit Leiden (Academie der Kunsten), Hogeschool Rotterdam (Willem de Kooning Academie, Creating 010), Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Waag in Amsterdam en West Den Haag.