Trends in de design omgeving

Author
Dick van Dijk

Tijdens de tweede Design Research HotPot bij Favela Fabric discussieerden 18 industrieel ontwerpers, design researchers, concept ontwikkelaars en andere design professionals over trends in hun werkomgeving en welke rol design research daarin kan spelen. Uit een grote hoeveelheid gezamenlijk geïdentificeerde trends werden vijf onderwerpen gekozen die de deelnemers na aan het hart lagen zoals, de ‘ouder wordende maatschappij’, ‘werken in netwerken’, ‘transparantie’, ‘privacy’ en ‘reorganiseren’.

In groepjes zijn de vijf onderwerpen uitgediept: waar hebben we het precies over, op welke niveaus speelt dit (persoonlijk, sociaal, professioneel), wat zijn optimale condities en wat zijn voorzienbare valkuilen, welke methodes hebben we als design researchers tot onze beschikking om hierin meer inzicht te krijgen en ook onze opdrachtgevers meer grip te geven op dergelijke trends. Ondanks het feit dat drie uurtjes niet genoeg is om dergelijke onderwerpen totaal uit te diepen, zijn er interessante discussies gestart die separaat voortgezet worden.

Met name de host van deze HotPot-editie, Favela Fabric – gespecialiseerd in social business design, heeft in haar werk veel met reorganiserende opdrachtgevers te maken, waarin zij een rol in communicatie en facilitatie van processen hebben, maar ook enkele andere deelnemers waren druk bezig zichzelf of hun buro opnieuw uit te vinden. De case die Favela Fabric inbracht daagde de HotPot deelnemers uit naar organisaties te kijken die voortdurend veranderen. Niet alleen de wereldwijde crisis, maar ook de constant toenemende druk van concurrenten zijn hun grote uitdagingen. Een structureel gevolg daarvan is reorganisatie. Met als resultaat een vergrote interne focus van bedrijven, onzekerheid (voor werknemers) en een dubbelrol (voor het management).

In veel projecten van Waag zien we op het gebied van privacy en transparantie is een interessant spanningsveld ontstaan. Enerzijds eist de burger steeds meer transparantie en openheid van overheid en bedrijfsleven, maar anderzijds heeft iedereen ook behoefte aan het ‘recht op een geheim’. Daarnaast zien we ook de bereidheid van gebruikers om hun privacy op te geven in ruil voor toegang tot bepaalde diensten. Denk hierbij aan het accepteren van cookies op dit moment. De HotPot-deelnemers zijn de rol van design researchers vooral in het helpen van bedrijven om inzicht te krijgen in de achterliggende behoeftes en angsten als het gaat om het openbaar maken van gegevens. Ook kunnen creatieve denkers een rol spelen in het maken van tools en scenario’s voor een transparantere maatschappij waar mensen wel een gevoel van controle ervaren.

Over de auteur

  • Dick van Dijk is creative director en head of programme bij Waag.