Onder de titel 'Users as Designers' heeft Waag een publicatie uitgebracht die de benadering van de organisatie beschrijft op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

'Users as Designers' is de belangrijkste ontwerpfilosofie van Waag. Gebruikers staan hierin centraal en hebben een grote invloed op het eindresultaat. Als de gebruiker en ontwerper samenwerken zullen volgens deze ontwerpfilosofie beiden verschillende rollen vervullen binnen het ontwerpproces.

Deze filosofie leunt sterk op empathie, subjectieve interpretatie, persoonlijke intuïtie, menselijke interactie en vertrouwen. Door de mogelijke toekomstige gebruikers te betrekken in het ontwerpproces, is de kans groter dat de resultaten betekenisvoller worden. Het leidt tot betere systemen, die ontworpen worden met de gebruiker als uitgangspunt.

In de 'Users as Designers' publicatie geeft Waag een praktische uitwerking van de door ons gebruikte methoden. We hopen anderen te inspireren deze methode ook toe te passen, maar ook te leren van de reacties en ons eigen begrip van de methode te versterken.

Users as Designers, A hands-on approach to Creative Research, 56 pagina's. Engelstalig.

Deze uitgave is tot stand gekomen na een 'booksprint' van een paar dagen in de Waag en gepresenteerd tijdens het PICNIC Festival 2011. Gepubliceerd onder een Creative Commons licentie. Gratis als pdf te downloaden (zie publicaties).

Project duration

1 apr 2011 - 14 dec 2011

Publications

Partners

  • JAM Visual Thinking