Bart Tunnissen

Bart TunnissenDirector Business & Legal Affairs

Bart Tunnissen is directeur business en legal affairs bij Waag. Hij maakt deel uit van de dagelijkse leiding en staat aan het hoofd van 'new business', Waags team van projectontwikkelaars. Zowel vanuit inhoudelijk als financieel perspectief ontwikkelt hij met dit team nieuwe projecten en schrijft hij inhoudelijk-strategische aanvragen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de juridische zaken van Waag.

Barts achtergrond ligt bij economie en recht, en hij heeft een brede ervaring in het opzetten van organisaties en bedrijven. Zo is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Media Guild Incubator in Amsterdam, het internationale jaarlijkse PICNIC-festival, Sarai (een medialab in New Delhi, India), IPP Create (Innovation Platform Creative Industries) en meerdere start-ups.