24 uur onbegrensd
Stadsschouwburg BY
14
sep
2015
13:00

24 uur onbegrensd

Marleen Stikker zal deelnemen aan de manifestatie '24 uur onbegrensd' op 14 september in de Stadsschouwburg. Een meeting of minds over de vluchtelingencrisis. Een debat in de Stadsschouwburg waaraan deskundigen, politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven en de culturele sector zullen deelnemen. Het programma bestaat uit een middagdeel, met als thema VISIE en een avonddeel met als thema OPLOSSINGEN.

Iedereen is welkom in de zaal, de toegang is gratis.

Achtergrond
De afgelopen maanden heeft de Europese vluchtelingencrisis niet te bevatten dimensies aangenomen. Grote delen van onze gemeenschap en politiek reageren overweldigd en vanuit oude denkpatronen, terwijl de situatie om een totale verandering van die opstelling vraagt. Het gevaar is dat we onze verantwoordelijkheid zo klein mogelijk maken, de situatie tot cijfers reduceren en enkel juridisch en praktisch benaderen. Maar de vraag is of we uiteindelijk dan nog wel de samenleving zijn die we zouden willen zijn.

Ola Mafaalani, artistiek leider van het Noord Nederlands Toneel, legde op 2 september jl. de vinger op de zere plek in de Staat van het Theater, haar openingsrede van het Theater Festival. Zij riep theatermakers en theaters op aandacht te geven aan de vluchtelingenproblematiek en verantwoordelijkheid te nemen. "Wij kunnen dat. Als wij invloed willen. Op de publieke opinie en op de politiek." 

Wat kunnen we doen?
Deze tekst was afgelopen week te lezen in de krant: De werkelijkheid gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Maar we willen ons in ieder geval niet neerleggen bij passiviteit. Laten we vanuit samenleving en politiek samen optrekken. Laten we niet langer stil zijn maar alle wijsheid en compassie inzetten voor het bedenken van menswaardige oplossingen. Op ons mag een beroep gedaan worden.

De tekst werd onderschreven door bijna 140 prominenten. Terecht kregen wij van verschillende media de vraag hoe er een beroep gedaan kan worden op de hele brede groep mensen die zich geroepen voelden dit statement te ondertekenen. Na de breed gedragen oproep tot het nadenken over menswaardige oplossingen, volgt nu de verdieping. Het verder denken over de mogelijke totale verandering van opstelling waar we in de tekst over spreken. De discussie moet niet alleen gaan over de oplossing van de acute vluchtelingen stroom van nu. De discussie heeft als horizon Europa 2050.

Op 14 september steken we de koppen bij elkaar en denken 24 uur onbegrensd. Die dag zullen we een debat programmeren in de Amsterdamse Stadsschouwburg waaraan deskundigen, politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven en de culturele sector zullen deelnemen. Nederland herbergt veel kennis en knowhow; maar die is vaak sectoraal opgebouwd. Dit debat zal deze grenzen moeten overstijgen.

Het thema zal worden opgedeeld in deelonderwerpen, waarover afzonderlijk wordt geconfereerd, deels in besloten kring, maar steeds met terugkoppeling aan het publiek.

#24uuronbegrensd

Wanneer

14
sep
2015
13:00

Locatie

Stadsschouwburg, Amsterdam

projecten