Bijlmer Euro
Waag BY
3
dec
2012
20:00
22:00

Amsterdam Transition Town

Lucas Evers van Waag spreekt op de bijeenkomst 'Amsterdam Transition Town' op 3 december in Pakhuis de Zwijger over de Bijlmer Euro. De Bijlmer Euro was een tijdelijke lokale munteenheid in Amsterdam Zuidoost, gericht op het versterken van lokaal ondernemerschap en het zichtbaar maken van het lokale sociaal en economisch netwerk. De Bijlmer Euro bestond uit een normaal 5 of 10 eurobiljet, met een Bijmer Euro sticker erop, voorzien van een RFID-chip om de biljetten te kunnen volgen.

Amsterdam Transition Town is een serie verdiepende bijeenkomsten die voortkomt uit de succesvolle Joint Venture avond "Burgers maken de stad!" In deze derde aflevering wordt gefocust op de mogelijkheden van community currency systems als middel in maatschappelijke of economische opgaven.

Her en der in de stad duiken alternatieve valuta op. Soms zijn het artistieke projecten, maar steeds meer ook serieuze betaalmiddelen die de economie of sociale cohesie van een specifieke buurt of wijk moeten stimuleren. Aansprekend is de Londense Brixton Pound, maar in Amsterdam kennen we bijvoorbeeld de Makkie, de Noppes en de Bijlmer Euro en landelijk de Time/Bank. Deze verkennende bijeenkomst gaat over de achterliggende motieven en ambities van lokale munteenheden en wordt geprobeerd een beeld te schetsen van de mogelijkheden die ze bieden voor gemeenschappen in Amsterdam en omstreken.

Wanneer?
3 december 2012, om 20.00 uur

Waar?
Pakhuis de Zwijger, expo ruimte
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam

Wanneer

3
dec
2012
20:00
22:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

project