citizen panel
Waag BY-NC-ND
22
juni
2023
19:00
21:00

De Nationale Wetenschapsagenda: de toekomst van AI

Kunstmatige Intelligentie is een hot topic. Zowel de voor- en nadelen worden in maatschappelijk debat besproken. Zo kunnen studenten tegenwoordig een werkstuk laten schrijven door ChatGPT. Beantwoordt Siri in een handomdraai je vragen, maar luistert stiekem ook met jouw gesprekken mee. Intelligente robots kunnen een oplossing zijn voor het tekort aan personeel in de zorg of in de glastuinbouw. Maar kunnen mensen en robots ook goed samenwerken?

De komende jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie. Dit onderzoek geeft vorm aan technologie en heeft invloed op de manier waarop deze technologie een plek krijgt in onze maatschappij. Daarom is het belangrijk om mee te denken over waar dat onderzoek over moet gaan.

Welke thema’s zou jij wetenschappers willen meegeven? Wat is jouw toekomstvisie over kunstmatige intelligentie? En welke onderzoeksrichtingen moeten onderzoekers volgens jou juist vermijden?

Denk mee met de Nationale Wetenschapsagenda en kom op donderdag 22 juni naar RuParé Community om samen met anderen na te denken over maatschappelijke thema’s waaraan wetenschappers aandacht moeten besteden.

Programma
19:00 - 19:30 uur: Inloop
19:30 - 20:00 uur: Introductie kunstmatige Intelligentie door onderzoekswetenschapper Jurriaan van Diggelen
20:00 - 21:00 uur: interactief programma, waar we ingaan op de volgende aspecten:

- Welke zorgen of ideeën heb je?
- En wat is ervoor nodig om daar wel of dan wel niet te komen?
- Waar zou het onderzoek gedaan door wetenschappers op moeten letten?

Over Jurriaan van Diggelen
Van Diggelen is onderzoekswetenschapper bij TNO. Hij zal specifiek ingaan op de ontwikkelingen uit het veld van Artificial Intelligence (AI). Aan de hand van enkele voorbeelden licht hij in grote lijnen de ontwikkelingen van de huidige tijd toe en welke effecten dit heeft of kan hebben op onze samenleving.

De uitkomsten van de dag zullen als input dienen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda bepaalt de richting waar het wetenschappelijk onderzoek in Nederland over gaat. Voor de agenda is het belangrijk dat deze gebaseerd is op belang vanuit de samenleving. En wie kan dat nou beter bepalen dan jij?

Wanneer

22
juni
2023
19:00
21:00

Kosten

Gratis

Locatie

Ru Paré Community (Chris Lebeaustraat 4, 1062DC Amsterdam)

project