Accountable Algorithms
Waag BY-NC-SA
20
dec
2017
09:00
17:30

Design Workshop NWA Smart, Liveable Cities

De stad is bij uitstek het schaalniveau waarop belangrijke maatschappelijke, ecologische en digitale uitdagingen zich manifesteren. De bevolking in stedelijke gebieden groeit snel. Hoe zorgen we ervoor dat deze steden en hun buitengebieden toekomstbestendig zijn? Dit vereist een nieuwe geïnspireerde betrokkenheid van burgers, bedrijven, verandering van bestuursmodellen en circulaire energie- en grondstofgebruik. Binnen dit thema zijn vijf gamechangers geformuleerd:

  • Safe Big Data Cities;
  • Smart Polderen;
  • Citizen Empowerment;
  • Urban Technologies;
  • Resilience.

Meer informatie over de route is te vinden op de website van NWA. De Nederlandse universiteiten hebben vanuit de VSNU het programma ‘De Digitale Samenleving’ geformuleerd, waarin ook aspecten terugkeren van de route smart, liveable cities

Nu bekend is dat het nieuwe kabinet wil investeren in de NWA-routes is de hoogste tijd om een concreet plan uit te werken. Daarvoor organiseren we een design workshop.

Op 20 december bundelen we de denkkracht uit het netwerk rondom smart, liveable cities om tot een concreet actieplan te komen. We gaan vanuit de gedachte van design thinking aan de slag. Daar hebben we je expertise en input bij nodig. Voor deze workshop zullen we gericht mensen uitnodigen, maar mocht je interesse hebben meld je dan aan via het formulier hieronder.

Wanneer

20
dec
2017
09:00
17:30

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project