We care
MakeHealth Lab

Embassy of Health @ DDW2018

20-10-18 10:00 - 29-10-18 18:00
Innovation Powerhouse, Strijp-T, Eindhoven

Waag is aanwezig op de Dutch Design Week 2018 met de Embassy of Health

De Embassy of Health stimuleert creatief en disruptief denken om burgers, patiënten, zorgprofessionals en beleidsmakers te ondersteunen in hun rol om de mogelijkheden van design voor de toekomst van de zorg te begrijpen en te vervullen. De ambassade is een open platform voor participatie in de zorg, en cross-over samenwerkingen in de gezondheidszorg stimuleert voor nu, de nabije toekomst en de toekomst. Het startpunt voor ontwerpen in de zorg is empathie; het vermogen om te zien en te ervaren door de ogen van een ander. Op die manier ontwerpen we zinvolle producten, diensten, ervaringen en systemen die persoonsgericht zijn. Daarnaast is de ethiek van ontwerpen voor de zorg een aandachtspunt voor de ambassade.

De Embassy of Health is een platform voor het verkennen van nieuwe, persoonsgerichte manieren voor het aanpakken van uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn op basis van design thinking en design research. Het unieke samenwerkingsverband tussen zes Nederlandse organisaties – VanBerlo, Waag, Philips, Maxima Medisch Centrum, Dutch Design Foundation en U CREATE – brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het cross-over gebied van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg. 

Tentoonstelling 'Chronic Health: If not us then who?'

De 21ste eeuw is een tijdperk waarin de technologische mogelijkheden ongekend zijn, en we op zoek zijn om nóg langer gezond en gelukkig te leven. We rekken het leven op aan het begin én aan het einde van het leven.

De Embassy of Health laat met de tentoonstelling 'Chronic Health: If not us then who?' zien hoe we gezamenlijk de zorg vormgeven. We tonen hoe zorgproducten of -services niet op zichtzelf staan, maar interacteren binnen een complexe zorgomgeving. Om hieraan vorm te geven, is empathie nodig. Om niet alleen te ontwerpen vóór elkaar, maar zeker ook mét elkaar.

De tentoonstelling dompelt de bezoekers onder in een interactieve omgeving, om hen te laten beleven wat de rol van design voor de zorg is en kan zijn: zowel nu, als in de nabije en verre toekomst.

De tentoonstelling vindt plaats over twee verdiepingen in het Innovation Powerhouse. De tentoonstelling bestaat uit +/- 25 werken, waarvan een deel interactief is.

Inhoudelijk programma

De partners organiseren een tiental inhoudelijke sessies, waarvan een deel open is voor het publiek en een deel expertmeeting. De sessies 'Designing a community of Care' die Waag organiseert worden gehouden in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creative Industrie.