Future Talks #1
Waag BY-NC-SA
19
mei
2021
16:00
18:00

Future Talks #1: activisme?

Hoe kunnen we een toekomstige samenleving duurzaam en inclusief maken en welke rol spelen kunstenaars en ontwerpers hierin? Over deze vraag gaat de programmareeks Future Talks. Future Talks is een initiatief van Waag Future Lab en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Sociaal Creatieve Raad. De komende vier jaar zullen elk jaar meerdere interactieve talkshows plaatsvinden - en jij kunt hieraan deelnemen!

naar de livestream

Registreer je (gratis)


Stoffelijke overschotten

De eerste Future Talk vindt plaats op woensdag 19 mei 2021 van 16.00 tot 18.00 uur, in de vorm van een livecast vanuit het Theatrum Anatomicum in de Waag in Amsterdam. Het Theatrum Anatomicum werd in 1691 gebouwd als een ruimte voor experiment, voor observaties en als leeromgeving. In deze zaal bestudeerde het gilde van de chirurgijns de bouw van het menselijk lichaam met behulp van de stoffelijke overschotten van criminelen. 330 jaar later gaan wij als creatieve sector de bouw van maatschappelijke systemen bestuderen aan de hand van concrete sociale en ecologische uitdagingen in de samenleving. Doel is te snappen wat er fout gaat, hoe maatschappelijke systemen herontworpen kunnen worden en welke rol creatieve professionals hierin kunnen spelen.

Actie!

Het onderwerp van de eerste Future Talk is ‘activisme?’. Aan tafel zullen de volgende activisten, politiek geëngageerde kunstenaars en waardengedreven ontwerpers plaatsnemen:

Ze geven antwoord op de vraag: wie (of wat) bepaalt de agenda? Hoe kom je tot een toekomstbeeld? Waarin verschilt een activistische veranderstrategie van die van een ontwerper? Tafelgasten nemen zichzelf en elkaar de maat en delen dilemma’s waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Ook gaan ze met je in gesprek in de vorm van een Q&A (via de Waag chat) om inzichten op te doen over de toekomstige rol van creatieve professionals.

Ben jij maatschappelijk geëngageerd en voel jij je ook een potentiële maker van de samenleving van de toekomst? Praat je graag mee over de rol van creatieve professionals in het samenwerken met anderen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken en het vormgeven van de toekomst? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan Future Talks #1: Activisme?.

Waag is door het Ministerie van OCW benoemd tot Future Lab: ‘het rijksinstituut voor design en technologie'. De komende vier jaar zal Waag als Future Lab experimenten realiseren rond maatschappelijke vraagstukken en de resultaten hiervan delen. Via de Future Talks worden relevante partijen binnen de ontwerpsector samengebracht voor debat en reflectie.

De Sociaal Creatieve Raad is een raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze samenleving vorm te geven.

Tabo Goudswaard is lid van de Sociaal Creatieve Raad en de programmamaker en moderator van de Future Talks.

Wanneer

19
mei
2021
16:00
18:00

Locatie

Online

project