universiteit Leiden
Waag BY-NC-ND
24
mrt
2023
14:00
17:00

Just Public Algorithmic Systems – What does it take?

Algoritmische systemen staan volop in de belangstelling, zeker binnen de publieke sector. Dat is begrijpelijk, want slimme algoritmes dragen bij aan betere dienstverlening en een meer effectief overheidsbeleid. Het gebruik van data en algoritmes in publieke diensten brengt echter ook lastige uitdagingen en risico’s met zich mee. Denk aan het zorg dragen voor betrouwbaarheid van diensten, transparantie van uitspraken, en het begrijpen van de praktische implicaties van het gebruik van algoritmes. Hierin worden al stappen gemaakt, zoals de oprichting van algoritme registers, het instellen van algoritme toezichthouders en het gezamenlijk toewerken naar een beheersaanpak voor algoritmische systemen.  Zijn dit soort stappen effectief? Hoe werken die door tot in de haarvaten van publieke organisaties en ontwikkelaars? Hoe ver gaan algoritmische systemen eigenlijk, en wat zijn implicaties in verschillende toepassingsgebieden? Wat komt er in de praktijk bij kijken om ervoor te zorgen dat algoritmische systemen daadwerkelijk rechtvaardig en veilig zijn, en blijven?
 Dit zijn slechts enkele vragen die we samen zullen moeten beantwoorden. Hiervoor is een lerende aanpak nodig, waar de praktijk, de wetenschap, burgers, en het maatschappelijk middenveld allen bij nodig zijn. Tevens houdt dit vraagstuk zich niet aan disciplinaire grenzen, het is tegelijkertijd technisch, normatief, sociaal, organisatorisch, juridisch en bestuurlijk. 


Wanneer: vrijdag 24 maart
Locatie: Schouwburgstraat 2, Den Haag

Tijdens de opening van het “Transdisciplinary Centre of Expertise for Just Public Algorithmic Systems” worden met alle betrokkenen de reeds opgedane inzichten samengebracht en de uitstaande vragen opgepakt.

Het ‘Transdisciplinary Centre of Expertise for Just Public Algorithmic Systems’ is een initiatief van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit, in samenwerking met Waag en de Kafkabrigade, en ondersteund door een breed consortium van publieke, private en maatschappelijke partijen.

Wanneer

24
mrt
2023
14:00
17:00

Kosten

Gratis

Locatie

Schouwburgstraat 2, Den Haag

project