learn
Future Heritage Lab

Kick-off Centrinno: Made in Amsterdam

6-10-21 17:30 - 6-10-21 21:00
Pakhuis de Zwijger

Kunnen (jonge) Amsterdammers over tien jaar nog een ander beroep beoefenen dan computer en kenniswerk? Zijn we straks nog in staat om de stad zelf te bouwen, repareren of door te ontwikkelen? Met stijgende prijzen van grond, huur en huizen wordt het in Amsterdam steeds complexer om plekken te vinden die ruimte bieden voor makerschap en andere vormen van stedelijke industrie, terwijl Amsterdam in 2050 volledig circulair wil zijn. 

In een tijd dat we ons leven in de stad opnieuw moeten uitvinden onder de druk van een veranderend klimaat, is er grote behoefte aan vakmanschap die de duurzame transitie daadwerkelijk mogelijk maakt. Wat kunnen makers, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid samen doen om de makende stad te versterken?

Op woensdag 6 oktober gaan Marleen Dijkhof van Schoenmakerette, Hester Dibbits van Reinwardt Academie, Indira Von Oven van Hout- en Meubileringscollege, Huib Koel van Made Up North en anderen in gesprek over stadmaken, het werkperspectief van vakmanschap, grondprijzen en wat het betekent om zelf te leren lassen.

Kom live naar de kick-off bij Pakhuis de Zwijger of kijk online mee

 

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger en Hout- en Meubileringscollege. Het programma is een publieke presentatie van Centrinno. In dit Europese project onderzoeken we hoe de maakcultuur in industriële erfgoedgebieden zoals Amsterdam-Noord, kan bijdragen aan inclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling.

Thumbnail

Het project Centrinno is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 869595.