In Centrinno werken negen steden, waaronder Amsterdam, samen om te komen tot nieuwe strategieën en werkwijzen rond inclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling. Waag is partner in dit project en coördineert de pilots in deze steden. Amsterdam is zelf ook een pilotlocatie – en daarmee voor Waag een handig ‘testbed’ om dingen uit te proberen voor we ze overdragen aan de andere locaties. Het project sluit aan bij de Fab City-agenda en verbindt thema’s als maakcultuur, erfgoed en stadmaken. Centrinno ziet erfgoed als een bron voor innovatie, sociale cohesie en duurzaamheid.

In de afgelopen decennia hebben we op veel plekken in Europa kunnen zien hoe een nieuwe creatieve economie rond digitale technologie steden heeft geholpen om aantrekkelijk te worden voor innovators en ondernemers. In de meeste gevallen wordt dit geleid door het idee van economische groei, ongeacht de kosten, en zonder verband met de lokale cultuur en maatschappelijke context. Vaker wel dan niet mogen de gemeenschappen die op deze sites wonen, er slechts tijdelijk zijn, zodat landeigenaren en projectontwikkelaars het op een gegeven moment kunnen overnemen. Het resultaat is dat industriegebieden met een hoge historische waarde voor Europa worden verlaten of geëxploiteerd door winningsactiviteiten, zonder verband met lokale kennis en zonder waardecreatie op lokaal niveau.

Tegelijkertijd zien we hoe Makerspaces, Fab Labs, Creative Hubs en andere soorten 'third-spaces' het mogelijk maken dat digitale technologieën creativiteit stimuleren, maar ook lokale impact hebben, gerelateerd aan lokale vraagstukken en behoeften van stedelijke centra.

In Centrinno onderzoeken we in negen pilots mogelijkheden om deze nu gescheiden ontwikkelingen te verbinden. Hoe worden industriële historische locaties en gebieden creatieve, culturele productiecentra, Fab City Hubs genaamd, die:

  1. werken met de ecologische uitdagingen van onze tijd,
  2. een diverse, inclusieve en innovatieve stedelijke economie stimuleren,
  3. en erfgoed gebruiken als een katalysator voor innovatie en sociale inclusie?

Hoe maken we vakmensen, makers, kleinschalige bedrijvigheid, Fab Labs, Food Labs en Makerspaces belangrijke spelers in onze toekomstige steden? Hoe creëren we plekken waar alle belanghebbenden elkaar treffen, innovatieve vormen van leren aangeboden worden en nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld? Hoe bevorderen we sociale inclusie en economische groei in Europese steden door vakmanschap en cultuur (opnieuw) als motor voor innovatie te waarderen?

Het project brengt, in co-creatie met lokale betrokkenen, in kaart hoe stedelijke industriële erfgoedlocaties de ontwikkeling van fundamenteel duurzame en inclusieve EU-steden kunnen versnellen. De Amsterdamse pilot gaat zich vanaf 2021 afspelen in het gebied rond Buiksloterham. Een gebied met rijk materieel en immaterieel erfgoed op het gebied van vakmanschap en industrie, en een levendige creatieve hedendaagse cultuur. In dit gebied en directe omgeving zijn er creatieve onderwijsprogramma's die nu onvoldoende verbinding met 'de buitenwereld' kunnen maken, waardoor creatief vakmanschap onvoldoende kan bloeien, ondanks de inspirerende lokale context. Studenten hebben tijdens hun opleiding onbeperkte toegang tot een geweldige set (digitale fabricage-)tools en apparatuur, maar na hun afstuderen is het voor velen een uitdaging om toegang te houden tot deze kostbare machines, een gezamenlijke werkruimte en het netwerk van de creatieve industrie en belanghebbenden om hen te helpen zelf bloeiende bedrijven te creëren. Kan de benadering die Centrinno voorstaat helpen die verbinding te slaan? Kan een alternatief ontstaan voor verdere gentrificatie van dit gebied, als plek voor leven en leren én creatief en productief zijn?

Andere Europese pilots, in Barcelona (Poblenou), Milaan (ex-Ansaldo), Parijs (Mouzaia, Jardin des Traverses), (Noordwest) Kopenhagen, Geneve (Zone Industrielle de Charmille), Tallinn (Kopli), Blonduos (Kvennaskólinn) en Zagreb (Sesvete) volgen eenzelfde pilotbenadering op thema’s als lokale voedselsystemen, textiel, mode en meubelmaken. 

De coördinatie van dit Europese Horizon 2020-project wordt op zich genomen door Comune di Milano en Institut d'arquitectura Avancada de Catalunya. De Nederlandse partners zijn Pakhuis de Zwijger, het Hout- en Meubileringscollege, Metabolic Institute, sQuare, Imagine IC en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Bekijk het volledige overzicht van de Europese partners in Centrinno.

Project duration

1 sep. 2020 - 29 feb. 2024

Links

Team

Partners

  • Pakhuis de Zwijger
  • Hout- en Meubileringscollege
  • Metabolic Institute
  • sQuare
  • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
  • Imagine IC
EU official flag

Het project Centrinno is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 869595.