code
Future Internet Lab

Kick off Open Data FWD

13-2-14 12:30 - 13-2-14 21:30
Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam

Op 13 februari 2014 starten DIVV Amsterdam en Waag met het project Open Data FWD. Hierin willen we, samen met andere steden, concrete stedelijke vraagstukken omtrent mobiliteit aan digitale oplossingen koppelen. Nieuwe data, nieuwe vraagstukken, nieuwe business!

In Open Data FWD richten we ons op toepassingen die open data gebruiken, verbeteren of verrijken. Tijdens de kick-off gaan stakeholders van verschillende achtergronden aan de slag met concrete vraagstukken en mogelijke digitale oplossingen. We richten ons op drie thema’s: parkeren, de fiets en het Openbaar Vervoer. Het programma bestaat uit twee delen. Overdag brengen we samen met data-eigenaren de wensen en kansen voor de komende tijd in kaart. In de avond kijken we samen met ondernemers en developers naar een vertaling van deze wensen en kansen in applicaties en business.

De prijzen!
Per categorie is er een geldprijs te winnen van € 4.000, te besteden aan de ontwikkeling van het concept. Ook is er een aanmoedigingsprijs van € 1.000. De gemeente biedt ondersteuning tijdens deze ontwikkeling. Daarnaast mag de winnaar van het afsluitende event in mei het concept in een later stadium pitchen voor investeerders in een internationale businesslounge. Een mooie manier om het idee op Europees niveau onder de aandacht te brengen. De winnaar van deze businesslounge krijgt een plek op het podium tijdens Future Everything 2015.

Middagprogramma
12.30 Inloop met koffie, thee
13.00 Welkom door Thomas Koorn (DIVV) 
13.15 Programma kick-off Job Spierings (Waag)
13.30 Andrew Byrd (Conveyal)
13.50 David Demper (Snappcar)
14.15 Break-out sessies: Parkeren, Fiets, OV
15.15 Pauze
15.30 Vervolg break-out sessies
16.30 Plenaire terugkoppeling
17.15 Borrel, diner

Avondprogramma
18.15 Introductie door Thomas Koorn (DIVV)
18.20 Erik Romijn (Solid Links)
18.40 Elizabeth Turner (Iconomical)
19.00 Programma, challenge en CitySDK door Job Spierings (Waag)
19.10 Real time open verkeersdata door Joris Feis (Trinite)
19.20 Parkeer API door Jonathan Cartner (Glimworm)
19.30 Aan de slag met maatschappelijke vraagstukken
20.15 Slotwoord en afsluitende borrel
21.00 Einde

Waar?
Waag
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

Wanneer?
13 februari 2014
Van 12.30 tot 21.00 uur

Tags