We learn
Future Heritage Lab

Museums, Creative Industries & Research

26-11-14 14:30 - 26-11-14 18:30
Waag, Theatrum, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

Seminar georganiseerd door het Allard Pierson Museum in samenwerking met Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials (DREAM).

Doel van dit seminar is Deens-Nederlandse kennisuitwisseling op het gebied van digitale innovatie in musea, met een nadruk op de samenwerking tussen musea, de creatieve industrie en onderzoekers. Deense en Nederlandse sprekers uit alle drie de vakgebieden zullen tijdens het seminar aanwezig zijn.

DREAM is een nationaal Deens onderzoeks-consortium waar de ontwikkeling van en onderzoek naar nieuwe media in formele en informele leeromgevingen (waaronder culturele instellingen) centraal staat. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar de bezoekersbeleving, zowel ter plaatse als online. 

Dit Engelstalige seminar is gratis toegankelijk voor erfgoedprofessionals, digitale ondernemers en onderzoekers uit Nederland.