12
apr.
2016
14:00
15:30

Open Science

Xiamyra Daal zal tijdens de lezing 'Open Science. Iedereen doet mee' bij SPUI25 in Amsterdam een presentatie geven over onze recente open biotechnologische activiteiten. Tijdens deze bijeenkomst presenteren UvA wetenschappers twee projecten waarin de participatie van burgers in Open Science onmisbaar is.

De laatste tijd is er veel discussie over een van de facetten van Open Science: het openbaar delen van onderzoekdata en publicaties zonder restricties en dure abonnementen (het zogenaamde Open Access principe). Wetenschappers kwamen hierover publiek in conflict met dure uitgevers. Maar een ander facet van open science krijgt nog minder aandacht: het betrekken van burgers bij het doen van onderzoek en hen inzetten voor het verzamelen van onderzoekdata. Hiermee kan de reikwijdte en het bereik van onderzoek enorm worden vergroot, waarmee ook de kans dat deze samenleving in de resultaten van dit onderzoek zal delen vergroot wordt. Maar hoe werkt dit in praktijk? Kan iedereen zo maar onderzoek doen? Hoe betrek je dan die burgers?

Wanneer

12
apr.
2016
14:00
15:30

Locatie

Spui 25-27, 1012 XM Amsterdam

project