planet B logo visual
Waag BY-NC-SA
21
juni
2019
18:30
20:00

Opening planet B

Op 21 juni opent Waag haar eerste buitenpost: planet B, een plek voor artistiek en publiek onderzoek op het Amsterdam Science Park. Een plek voor expedities waarin burgers, kunstenaars en wetenschappers op gelijke voet samenwerken aan een inclusieve en ecologische toekomst.

De opening is de eerste stap in de missie van planet B om de komende vijf jaar een laboratorium voor de toekomst te realiseren. Gedurende het eerste jaar van deze missie staan de (artistieke) exploratie van artificiële intelligentie (AI) en daarmee samenhangende ethische vraagstukken centraal. Denkers, kunstenaars, organisaties en kennisinstellingen die zich bezighouden met AI zijn van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen.

Programma

18.30 uur - Inloop
19.00 uur - Lancering planet B door Touria Meliani, wethouder cultuur en digitale stad Amsterdam
19.15 uur - Openingsspeeches door Jurgen Bey (directeur Sandberg Instituut), Leo le Duc (directeur Amsterdam Science Park), Marleen Stikker (directeur Waag) en Chris Julien (research director Waag)
19.30 uur - Installatie Wheel of Fortune van het kunstenaarscollectief Telemagic en feestelijke borrel met Future Vintage

AI Culture Lab bij planet B

In het AI Culture Lab gaat een interdisciplinair gezelschap van kunstenaars, wetenschappers, technologie-ontwikkelaars, ondernemers en burgers op zoek naar de rol en het potentieel van AI. Naast de reeds bestaande wetenschappelijke onderzoekspraktijk op het Amsterdam Science Park krijgen artistiek onderzoek en het burgerperspectief een plek in het lab. Vanuit dit brede perspectief worden de ethische, culturele, filosofische en praktische dimensies van AI onderzocht.

Kunstenaars(collectieven) die dit jaar artistiek onderzoek zullen doen bij het AI Culture Lab zijn: Aesthetics of Exclusion, Antti Tenetz, Tomo Kihara en Femke Herregraven.

WeMakeThe.City banner

Wanneer

21
juni
2019
18:30
20:00

Locatie

Amsterdam Science Park, Startup Village, Science Park 608, Amsterdam

project