De Waag zaalverhuur Theatrum Anatomicum
Waag BY-NC-SA
19
juni
2014
11:30
17:30

Symposium 'De heelkundige opleiding in historisch perspectief'

Op 19 juni 2014 is het Theatrum Anatomicum van de Waag in Amsterdam de passende locatie voor het Symposium 'De heelkundige opleiding in historisch perspectief'.

In de 17de en 18de eeuw was de Waag het epicentrum van de chirurgijns in Amsterdam. Hierin bevonden zich de gildekamer en het Theatrum Anatomicum. Als vakorganisatie was het chirurgijnsgilde goed georganiseerd; het bewaakte de heelkundige zorg ter stede en regelde de chirurgijnsopleiding en examens. In het Theatrum Anatomicum vonden de ontledingen plaats op lichamen van ter dood gebrachte misdadigers ten behoeve van het anatomieonderwijs aan de chirurgijns en chirurgijnsleerlingen.

‘De anatomische les’ werd eveneens het hoofdonderwerp van de wereldberoemde reeks groepsportretten die in de 17de en 18de eeuw door bekende Hollandse meesters werden geschilderd in opdracht van de chirurgijns. Hun wapenschilden, die tot op heden nog het koepelgewelf van het voormalig Theatrum Anatomicum in de Waag sieren, getuigen van de rijke geschiedenis van het chirurgijnsgilde. Op deze unieke locatie wordt teruggeblikt terug op verschillende historische aspecten van de heelkundige opleiding.

(Deelname aan dit symposium was alleen mogelijk bij voorinschrijving)

De heelkundige opleiding in historisch perspectief

Wanneer

19
juni
2014
11:30
17:30

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project