Jaar van de Ruimte 2015
Jaar van de Ruimte 2015 BY-NC-SA
15
dec
2014
19:00

Wie maakt Nederland?

Marleen Stikker neemt deel aan de pre-startbijeenkomst voor het Jaar van de Ruimte 2015: Wie maakt Nederland? Op 15 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Nederland staat voor nieuwe opgaven die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening; denk aan klimaatverandering, demografische krimp, energietransitie, het groeipotentieel van de internet-economie en de effecten van technologische innovatie. We zijn trots op ons land en onze planningstraditie, maar hoe formuleren we de antwoorden voor de vragen van de toekomst? Het is hoog tijd voor een breed maatschappelijke en vakmatige dialoog over de ruimtelijke inrichting van Nederland: Wie maakt Nederland.

Op 15 Januari 2015 vindt de startbijeenkomst plaats in de Beurs van Berlage, maar voordat het zover is komen eerst een aantal ‘landmakers’ uit ons land bij elkaar. Wie maakt Nederland in de toekomst? En wat zijn dan de ruimtelijke opgaven waaraan gewerkt wordt in opmaat naar 2040?

Met in ieder geval:

  • Marian Minnesma - Urgenda
  • Henk Ovink - Ministerie van Infrastructuur & Milieu
  • Hans Tijl - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Maarten Hajer - Planbureau voor de Leefomgeving
  • Marleen Stikker (Waag)
  • Hans Leeflang - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Paul Gerretsen - Vereniging Deltametropool
  • Judith Lekkerkerker (Ruimtevolk)
  • Zef Hemel - Amsterdam Economic Board

​Tijdens de avond worden de toekomstperspectieven belicht door spraakmakende landmakers van ons land. We zetten daarmee de eerste stappen richting het bouwen van de community rondom de perspectieven.

Toegang is gratis.

Wanneer

15
dec
2014
19:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

projecten