Heleen van der Zaag

Heleen van der ZaagStagiair

Heleen van der Zaag deed haar afstudeeronderzoek bij Waag. Haar onderzoek ging over hoe soft skills via digitale media met mensen gecommuniceerd en gedoceerd kunnen worden. Specifiek keek naar de soft skills die nodig zijn voor co-creatie. Deze kennis werd gebruikt om te kijken hoe de Co-creation Navigator uitgebreid kan worden om mensen te ondersteunen in het leren van deze skills. 

Heleen is student Interaction Technology en Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (informatica) aan de Universiteit Twente. Haar interesse is in hoe de interactie tussen mensen en technologie, bijvoorbeeld robots, succesvol (o.a. effectief, ethisch en emotioneel) ontworpen kan worden.