Future Heritage Lab

Contactpersoon

Veranderingen in de maatschappij vragen erfgoedinstellingen hun producten en gedrag te herontwerpen. Het Future Heritage Lab beschouwt erfgoed als een dynamisch concept, waarin mensen vrij omgaan met objecten, verhalen en associaties om zo (opnieuw) betekenis te geven, de betrokkenheid bij collecties te vergroten en deze collecties te relateren aan hun sociale, historische en hedendaagse context.

Het Lab werkt samen met kunstenaars, onderzoekers en grote en kleine musea en archieven om interactieve installaties, digitale toepassingen en nieuwe werkmethoden te ontwikkelen. Het doel is altijd om een handelingsperspectief bij doelgroepen en erfgoedprofessionals te creëren en om erfgoed haar rol te laten spelen in hedendaagse discussies rond identiteit, sociale cohesie en creativiteit.

Het Future Heritage Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.