Lodewijk Loos, door Jimena Gauna.

Lodewijk LoosSoftware & Hardware Developer

Lodewijk werkt sinds de eeuwwisseling bij Waag. Vanuit zijn studie muziektechnologie kwam hij binnen bij het destijds zeer ambitieuze KeyWorx project, dat de grenzen van het internet opzocht met internationale genetwerkte multimediale performances.

Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een allround software- en hardware-ontwikkelaar, die kritisch nadenkt over hoe hij maakt en zich bemoeit met wát hij maakt. Lodewijk werkt van de backend tot de frontend aan websites en webservices, smartphone-apps, mixed reality-ervaringen op een headset, sensorprojecten met microcontrollers, Raspberry Pi’s voor smart citizens en interactieve installaties voor kinderen.

Ingegeven door pandemie houdt hij zich de laatste tijd ook bezig met de techniek die Waag gebruikt om publiek op afstand te betrekken bij haar publieksprogramma’s.

 

Afgesloten projecten

Mixed Reality voor erfgoed

Fotoverslag: processie garage Kempering “The Last Nine Days Of Garage Kempering”
Future Heritage Lab
In het project Mixed Reality voor erfgoed onderzoekt Waag hoe mixed reality kan bijdragen aan het ervaren van een erfgoedlocatie. De focus van het onderzoek is parkeergarage Kempering in de K buurt in Amsterdam-Zuidoost.

Dynamisch Documenteren

Emotienetwerken Dynamisch Documenteren
Future Heritage Lab
Waag werkt samen met Imagine IC aan een nieuwe werkvorm voor een gelaagde en dynamische erfgoedbenadering.

Mingei

Een man weeft jacquard in het Haus der Seidenkultur
Future Heritage Lab
In Mingei werkten Europese partners samen om de (on)tastbare aspecten van ambachten te digitaliseren en ontsluiten.

SySTEM 2020

SySTEM 2020 learning outside the classroom
Maker Education Lab
Het SySTEM 2020 project is gericht op het verbinden van STEAM-onderwijs buiten het klaslokaal.

AI AI Barbie

AI AI Barbie
Creative Learning Lab
In 'AI AI Barbie' worden samen met ouders, kinderen en experts nieuwe kaders voor verantwoord gebruik van AI in speelgoed opgesteld.

SUSHI

SUSHI app
Creative Learning Lab
SUSHI is een interactieve app ter educatieve ondersteuning van het theaterprogramma Revolutions van Het Nationale Theater.

GammaSense 2.0

Gammasense
Smart Citizens Lab
Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling.

Amsterdam Sounds

Amsterdam Sounds project
Smart Citizens Lab
Samen tools ontwikkelen voor burgerparticipatie en citizen science op het gebied van geluidsoverlast.

Mixed Reality @ Oude Kerk

Oude Kerk
Future Heritage Lab
In dit project deden we onderzoek naar de toepassingen van mixed reality voor publiekspresentaties van culturele (erfgoed)instellingen.

Co-creation navigator

Co-creation navigator map
Co-creation Lab
Co-creatie is een krachtige manier om complexe problemen aan te pakken en je professionele praktijk te innoveren.

App voor middeleeuwse koorbanken

meSch tools
Digital Curation Lab
Samen met het CKD en de Radboud Universiteit ontwikkelden we een mobiele app om de verhalen rond middeleeuwse koorbanken toegankelijk te maken.

Hortus Chat app

Hortus Chat app
Future Heritage Lab
Hortus Chat is een app waarmee bezoekers een dialoog met planten kunnen aangaan.

Smart Kids Lab

Smart Kids Lab, Marineterrein Amsterdam, Smart Kids Lab
Creative Learning Lab
In het Smart Kids Lab kunnen kinderen zelf met instrumenten op speelse wijze hun omgeving in kaart brengen.

ZELFIE

ZELFIE
Creative Care Lab
Kwetsbare ouderen doorlopen na een heupfractuur en operatie een moeizaam revalidatieproces. Hierbij bereiken zij zelden het niveau van functioneren van voor de heupfractuur. Om functionaliteit terug te winnen, zetten we ZELFIE in.

Platform Maker Education

Platform Maker Education
Maker Education Lab
Platform Maker Education gaf een impuls aan de bottom-up maakonderwijs-beweging in Nederland.

Sigismund II

Sigismund II
Creative Learning Lab
Sigismund II stelt het Drents Archief in staat om het educatieve spel in de kelders ook in te zetten voor andere doelgroepen, zoals pubers en volwassenen.