Marten_Westerdorp_Waag

Marten WesterhofResearcher

Marten Westerhof deed bij Waag onderzoek vanuit zijn PhD aan de Technological University Dublin. Voor het Europese project SellSTEM onderzocht hij hoe het ruimtelijk inzicht van kinderen kan worden vergroot door maakonderwijs in te zetten. In de disciplines die STEM genoemd worden (Science, Technology, Engineering, Maths) is ruimtelijk inzicht een belangrijke factor. Kunnen we er zo voor zorgen dat meer kinderen, en met name meisjes, geïnteresseerd raken en -blijven in bètavakken?

Marten studeerde Industrieel ontwerpen aan de TU Delft. Voor zijn afstudeerproject ontwikkelde hij een toolkit waarmee leerzame workshops in ontwerpen georganiseerd kunnen worden. De workshops zijn gericht op kinderen in de rurale gebieden van Kenia. Met lokale materialen leren ze er spelenderwijs ontwerpvaardigheden aan. 

Tijdens zijn PhD, waarin hij deels begeleid werd door Waag, richt Marten zich op de ontwikkeling van activiteiten voor jonge kinderen, waarin speciale aandacht is voor hun cognitieve vaardigheden. Zo kunnen meer kinderen zich vrij en creatief ontplooien.