Nathan ter Bliek

Nathan ter Bliek
Developer

Nathan ter Bliek werkte als software developer bij Waag aan diverse projecten.

Hij was als ontwikkelaar ondermeer betrokken bij de pilot MUV (Mobility Urban Values), Onderwijsdata onder de loep en Gammasense (Samen straling meten).