Open-data expeditie toolkit

Op welke creatieve manier kunnen alle vrij beschikbare gegevens over een onderwerp gepresenteerd worden, zodat iedereen daar effectief gebruik van kan maken en er inzicht in kan krijgen?

Een data-expeditie geeft deelnemers de kans zélf aan te geven welke vragen voor hen belangrijk zijn en welke (open) data daarop mogelijk een antwoord kan geven. Wie op expeditie gaat door open data, heeft natuurlijk een goede uitrusting nodig. Daarom heeft Waag een toolkit ontwikkeld om deelnemers aan een data-expeditie te helpen bij hun zoektocht. Een data-expeditie kan gevolgd worden door een hackathon, waarin ontwikkelaars direct aan de slag gaan met de resultaten om een zo goed mogelijk bij de wensen aansluitende toepassing te ontwerpen.

Een data-expeditie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een oefening om inzicht te krijgen wat data eigenlijk is, door persoonlijke gegevens te ordenen en simpel te visualiseren. Maak een ‘portret’ van jezelf op basis van de informatie die je bij je hebt;
  2. Een overzicht brengt alle bekende beschikbare open data over een onderwerp in kaart, waarbij deelnemers aansluitende dataverzamelingen toevoegen. Dit kunnen zowel persoonlijke, gesloten of open data zijn; 
  3. Een persoonlijke zoektocht in het 'expeditie-spel', waarbij de deelnemers vanuit een centrale vraag voor een (fictief) personage de benodigde dataverzamelingen zoeken, vervolgens op nieuwe vragen stuiten die op hun beurt (mogelijk) weer met andere (open) data beantwoord kunnen worden.

Onderwijsdata onder de loep

Voor het ministerie van OCW hebben wij een data-expeditie georganiseerd op het gebied van onderwijsdata. De daarbij gebruikte materialen stellen wij als downloadable pdf beschikbaar, als voorbeeld, of om te gebruiken voor eigen data-expedities. Kijk voor de beschikbare materialen (downloadbare pdf) op de projectpagina (zie onderstaande link).

Onderwijsdata onder de loep
Onderwijsdata onder de loep