Open Wetlab FAQ

Wat is het Open Wetlab?

Het Open Wetlab is een laboratorium voor open-source, open hardware en creatieve biotechnologie. De projecten hebben als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van een open-source gemeenschap in de biotechnologie.

Naast deze faciliteiten wordt in het Open Wetlab onderzoek gedaan naar biokunst, biodesign en de samenwerking tussen kunst, wetenschap en technologie.

Wat gebeurt er in het Open Wetlab?

We werken samen aan biotechnologische experimenten, installaties, exposities en debatten. We experimenteren bijvoorbeeld met moleculaire genetica, biochemie, microbiologie, spectrometrie, microscopie, PCR, bioprinting, bacteriële brandstof cellen, algenreactoren, in vitro vlees (tissue culture), biomaterialen, synthetische biologie, systeembiologie, EMG, EEG neurologie, brain computer interfacing, DNA computing, microfluidics, etc.

Learning-by-doing en debating-by-making zijn veel gebruikte methoden in onze publieksactiviteiten.

Wanneer kun je in het Open Wetlab terecht?

Op de Waag website en de Meetup group worden de activiteiten aangekondigd.

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van het Open Wetlab?

De activiteiten worden aangekondigd via deze website. Via de Meetup group sta je snel in contact met andere deelnemers, er is daar ook een forum te vinden waar je discussies kunt starten.

Wat voor apparatuur kan ik in het Open Wetlab vinden?

 • (Micro)centrifuge
 • Licht microscopen met camera
 • (UV-VIS) spectroscopen
 • (Bio) 3D printer
 • Analytische weegschaal
 • (Micro) pipetten
 • Incubator
 • OpenPCR machine
 • DNA gel electrophorese kit
 • Transilluminator
 • Magnetron en oven
 • Koelkast en vriezer
 • EMG en TENS apparatuur
 • EEG apparatuur (MindWave en eMotiv)
 • pH meter
 • Sterile hood
 • Filmverdamper
 • Autoklaaf

Welke chemicaliën zijn in het lab aanwezig?

De inventaris wisselt. Doorgaans is het volgende op voorraad:

 • Ingrediënten voor bacteriële, gist en algen groeimedia
 • Buffers (Tris, Borax, Fosfaat)
 • Zuur (HCl) en basen (NaOH)
 • DNA gel ingrediënten, kleurstoffen en buffers
 • PCR ingrediënten (Polymerase, dNTPs, primers)
 • Antibiotica (Amp, Pen, Strep)

Voor het gebruik van materialen worden kosten in rekening gebracht.

Ik heb een idee, hoe kan ik beginnen?

Kom naar een workshop of een ander publiek event.

Zijn er nog meer van dit soort labs?

Er is een internationaal netwerk in opbouw van soortgelijke laboratoria. Neem ook eens een kijkje bij:

 • DIYBio Groningen
 • BiologiGaragen Kopenhagen
 • Biotinkering Berlijn
 • London Biohackers
 • MadLab Manchester
 • Open Biolab Graz
 • La Paillasse Parijs
 • DIYBio Tours
 • Brmlab Biolab Praag
 • Biodisplay Hongarije
 • Biotehna Ljubljana
 • Finnish Society for Bioart
 • BossLab Boston
 • GenSpace New York
 • BioCurious Mount View
 • Lifepatch Yogyakarta
 • Bioart Taiwan
 • Art Science Bangalore
 • Symbiotica Perth
 • Syntechbio Sao Paulo

Hoe gaan jullie te werk? Wat kan ik komen doen?

Zelfstandig gebruik maken van het lab is alleen toegestaan na het succesvol doorlopen van de veiligheidscursus of onder begeleiding van iemand die deze cursus heeft afgerond. Alvorens een project wordt uitgevoerd is het noodzakelijk om een gedetailleerd projectplan te bespreken met de labmanager. In overleg worden eventueel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Voorwaarde is bovendien dat alle projecten worden gedocumenteerd en onder open-source licenties beschikbaar gesteld worden.

Welk type activiteiten worden uitgevoerd door het Open Wetlab?

In het laboratorium worden alleen activiteiten uitgevoerd die wettelijk zijn toegestaan en geen gevaar vormen voor het milieu, collega's of de gebruiker. Hier onder vallen bijvoorbeeld het cultiveren van niet-ziekteverwekkende organismen, het analyseren van DNA en ander biologisch materiaal, het bouwen van eigen Open Hardware laboratoriumapparatuur en het ontwerpen van bio-informatica systemen.

Experimenten met licht ontvlambare, explosieve of sterk verontreinigende stoffen zijn niet toegestaan. Verder is het gebruik van pathogene, ziekteverwekkende organismen uitgesloten en zijn experimenten die gebruik maken van genetische modificatie niet toegestaan.

Worden in het Open Wetlab biowapens gemaakt of terroristen opgeleid?

Nee.

Met wat voor soort organismen wordt er in het Open Wetlab gewerkt?

Wij werken met alleen met niet-pathogene organismen. Dit betekent dat zij op geen enkele manier ziektes kunnen verwekken in gezonde dieren of mensen. Voorbeelden hiervan zijn de E. coli stam K-12, Dh5alpha en afgeleiden. We werken ook met natuurlijke varianten van slijmzwammen. Vraag voordat je een eigen organisme naar het lab brengt om toestemming.

De E. coli stammen die wij gebruiken zijn veilig omdat ze niet in staat zijn om in mensen of dieren te groeien en geen toxische stoffen kunnen produceren. Ze worden overal ter wereld in laboratoria toegepast. We gebruiken dus niet de natuurlijk E.coli, waarvan bekend is dat deze ziektes kan verwekken.

Als je met andere organismes wilt werken dan kan dit onder de voorwaarde dat deze niet-ziekteverwekkend zijn, geen levende zoogdieren zijn of andere grote dieren zoals reptielen en vogels, en niet te veel ruimte in beslag nemen.

Werken jullie met recombinante DNA-technologie of klonen?

Nee, in het Open Wetlab worden geen moleculaire genetische modificatie-experimenten uitgevoerd. Natuurlijke mutaties zijn wel toegestaan. Wanneer moleculaire methoden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je experiment zou dit in samenwerking met andere instituten moeten worden gerealiseerd.

Kweken jullie menselijk materiaal?

Nee. Het Open Wetlab kweekt geen menselijk weefsel. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, dan kunnen we je in contact brengen met instituten die daarvoor de benodigde veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.

Wat doen jullie met biologisch afval?

Wanneer gecultiveerde organismen het lab verlaten worden deze gedood of in afgesloten containers vervoerd. Alle vloeibare media met bacteriën worden eerst gedood met een chlooroplossing, voordat deze worden afgevoerd.

Is het Open Wetlab een 'biohazard'?

Nee. We kweken geen ziekteverwekkers in ons lab.

Wat voor soort voorzorgsmaatregelen zijn getroffen in het Open Wetlab?

In het laboratorium worden labjassen, veiligheidsbrillen en nitrile handschoenen gebruikt. Ook is een brandblusser en oogdouche beschikbaar. Het belangrijkste is dat iedereen die in het lab aan de slag gaat een veiligheidstraining heeft gevolgd, of wordt begeleid door iemand die deze cursus heeft gedaan.

Wanneer worden er veiligheidstrainingen gegeven?

De veiligheidstrainingen worden op afspraak gegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Met welke partners werkt het Open Wetlab samen?

Het Open Wetlab werkt in diverse verbanden samen met andere open biotech labs, bedrijven, instituten, scholen en universiteiten.

Petri dish visual