Open Wetlab veiligheidsvoorschriften

Het Open Wetlab is een open laboratorium voor biotechnologie. Om de veiligheid van de gebruikers te kunnen garanderen is het belangrijk dat iedereen die in het lab werkt een basisbegrip heeft van de volgende zaken: microbiologie, persoonlijke veiligheidsmiddelen, de beschikbare apparatuur, een verantwoord gebruik van het lab, veilige omgang met stoffen, afvalbeheer en documentatie. 

In het navolgende (Engelstalige) document met de veiligheidsvoorschriften behandelen we alle eerdergenoemde onderwerpen. Iedereen die het lab wil gebruiken is verplicht deze voorschriften te lezen voordat er met experimenten in het Open Wetlab wordt begonnen.

Download de Safety Training (pdf)