Over ons

Waag opereert al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. We verkennen de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Lees hier de uitgebreide onderzoeksagenda. 

'Make technology & society more open, fair and inclusive.'

Waag is een 'middle ground'-organisatie, bestaande uit onderzoeksgroepen, die samenwerken met zowel grassroots als institutionele partners in heel Europa. Het gaat daarbij niet alleen meer om internet, maar ook om biotechnologie en cognitieve wetenschappen - gebieden die een enorme impact hebben op onze cultuur en identiteit. Intuïtief en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek van kunstenaars en ontwerpers staat daarbij voorop. Want zij weten als geen ander technologie te bevragen, de onderste steen boven te krijgen, heilige huisjes omver te werpen, verbeelding en fantasie te prikkelen, onverwachte verbindingen tot stand te brengen en bovenal op zoek te gaan naar betekenis.

Public Research

Public Research bestaat uit de volgende groepen:

  • Make onderzoekt vanuit een DIY-perspectief vraagstukken in de samenleving en ecologie via hardware, productieprocessen en materialen.
  • Code werkt samen met burgers, instanties en overheden om technische emancipatie te stimuleren en democratisering van technologie vorm te geven.
  • Learn ontwikkelt eigentijdse vormen van educatie en interactie om mensen in staat te stellen betekenisvol te participeren in de maatschappij.
  • Care werkt in co-creatie met gebruikers, ontwerpers, kunstenaars en ontwikkelaars aan het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve concepten voor de zorgsector.

 

Video gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Bestuur

Waag is een stichting die wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model. Directeur/bestuurder van de stichting is oprichter Marleen Stikker. De Raad van Toezicht bestaat uit:

De activiteiten van Waag worden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Thumbnail