Over Waag

'Technologie is niet neutraal.'

Waag is een Future Lab voor technologie en samenleving.

Technologie is niet neutraal. Waag versterkt kritische reflectie op technologie, ontwikkelt technologische- en maatschappelijke ontwerpvaardigheden en stimuleert sociale innovatie.

Waag werkt in een team van ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers, dat publieke onderzoeksmethoden toepast op technologie en de samenleving. Daarmee stelt Waag zoveel mogelijk mensen in staat mee te ontwerpen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.

Future Lab

Per 1 januari 2021 heeft Waag van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de functie van Future Lab toegewezen gekregen, die als volgt wordt omschreven: ‘een Future Lab is een centrum voor toekomstgerichte ontwikkeling van ontwerp, en de inzet van design en techniek voor maatschappelijke opgaven.’ Waag verkreeg deze positie mede op basis van haar ruim 25 jaar ervaring in ontwerpend en artistiek onderzoek op het gebied van technologie en samenleving.

De activiteiten van Waag zijn gestructureerd in de onderzoekslabs, waar onderzoek en ontwikkeling worden uitgevoerd rond technologische en maatschappelijke vraagstukken. Hiernaast organiseert Waag een publieksprogramma met workshops, tentoonstellingen en debat. Met Waag Academy worden lesprogramma’s rond creatieve technologie en samenleving aangeboden. En als Future Lab organiseert Waag de komende vier jaar expedities naar planet B, die een antwoord zoeken op de sociale, technologische en ecologische uitdagingen van onze tijd.
 

Geschiedenis

Waag werd in 1994 opgericht door Marleen Stikker en Caroline Nevejan. Waag kwam voort uit De Digitale Stad, het eerste publieke toegangsportaal tot het internet en een sociale mediaplatform avant la lettre. Stikker stond hiermee aan de wieg van het digitale publieke domein. In haar boek ‘Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren)' beschrijft ze de ontwikkeling van het internet sinds de Digitale Stad.

Waag, dat eerder de naam ‘Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media’ droeg, ontwikkelde zich de afgelopen jaren aan de hand van vele projecten op het snijvlak van technologie, kunst en wetenschap tot een Future Lab voor technologie en samenleving. Bekijk de tijdlijn voor een overzicht van de hoogtepunten in het werk van Waag sinds haar oprichting.

25 jaar Waag: staying with the trouble
 

Waag onderzoeklabs

Waag bestaat uit twaalf onderzoeklabs, die vanuit verschillende thema’s onderzoek doen naar technologie en samenleving. De labs maken gebruik van onderzoeksmethoden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen mee te kunnen ontwerpen aan onze toekomst. We noemen dit public research. Hierbij staat de leefwereld en het handelingsperspectief van burgers centraal.

Waag onderzoeklabs
 

Waag Open

Waag Open is het maandelijkse publieksprogramma. Er worden actuele thema’s uitgelicht, wisselende workshops georganiseerd en samenwerkingen tussen wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars gepresenteerd. Hierbij opent Waag elke donderdagavond haar (digitale) deuren voor programma’s waar iedereen aan kan deelnemen. Daarnaast is er een open podium, waarop partners en andere geïnteresseerden voorstellen voor programmering kunnen doen.  

Waag Open
 

Waag Academy

Met het Waag Academy-programma bieden we lesprogramma’s voor jongeren en professionals, waarmee ze zich ontwikkelen in nieuwe technologieën en maakmethoden. Waag Academy bundelt de kennis en methoden van het toonaangevende werk van onze onderzoeklabs en biedt deze in formats aan: van intensieve trajecten, zoals de BioHack Academy, tot ééndaagse workshops co-creatie. De Academy-programma’s vinden plaats in de Waag zelf, bij organisaties op locatie, of bijvoorbeeld in Maakplaatsen, die Waag in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft ingericht.

Waag Academy
 

Waag expedities naar planet B

Waag organiseert in de komende jaren vier expedities naar planet B. In de expedities zoekt ze naar antwoorden op de sociale, technologische en ecologische uitdagingen van onze tijd. Ze vormen een platform voor ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers en burgerinitiatieven. Elke expeditie, met een looptijd van een jaar, verkent een deelaspect van een gezamenlijke, gewenste toekomst.

Expedities naar planet B
 

Antiracisme-statement

Waag is een antiracistische organisatie en wil bijdragen aan een groeiend collectief bewustzijn tegen alle vormen van racisme. Dat betekent dat we ons verbinden met de missie om racisme te bespreken, aan te pakken en erop te reageren wanneer we dit zien of ervaren. We schrijven onder andere over hoe vooroordelen, ongelijkheden en racisme ingebakken zitten in technologie. Maar we willen onze positie als publieke organisatie breder inzetten om ons publiek voor te lichten over racisme om positieve verandering te stimuleren. Dat doen we via onze projecten, onze publieke programma’s en met onze huidige en toekomstige maatschappelijke partners.
 

Raad van Toezicht

Waag is een stichting die wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model. Directeur/bestuurder van de stichting is oprichter Marleen Stikker. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 

Financiële partners 

Waag wordt in de periode 2021-2024 medegefinancierd vanuit de Culturele Basisinfrastructuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam. Hierin voert Waag de functie uit van Future Lab voor design en technologie. Naast deze structurele financiering werkt Waag op projectbasis voor verschillende publieke financiers, zoals de Europese Commissie, gemeenten en andere organisaties.  

Meer over Waag