Pauline Appels

Pauline Appels
Communicator

Pauline Appels werkte in het Interface team van Waag. Hier was zij verantwoordelijke voor de communicatiestrategie en uitvoering hiervan binnen diverse (Europese) projecten.

Pauline is afgestudeerd in Cultural Economics and Entrepreneurship met een onderzoek naar Social Design. Ze was eerder oa werkzaam bij Witte de With Center for Contemporary Art.