Petra Bíró

  • Stagiaire Code
    Petra Biro, intern at Code

    Petra Bíró is als stagiaire werkzaam bij Code, waar zij onderzoek doet en schrijft.

    Ze is vooral geïnteresseerd in onderzoek naar de sociale en ethische implicaties van dataficatie, en draagt bij aan projecten die burgers betrekken bij het creëren van een rechtvaardigere samenleving met behulp van technologie.

    Ze studeerde Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht, waar ze de relatie onderzocht tussen verschillende stakeholders die vorm geven aan dataficatie in de openbare ruimte. Voordat ze naar Nederland kwam, voltooide ze haar bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van York, gespecialiseerd in hedendaagse kunst en digitale cultuur.

Artikelen