De overheid werkt aan richtlijnen voor het gebruik van algoritmen. Waag onderzoekt in dit project of deze richtlijnen praktisch toepasbaar zijn. Kunnen de mensen die de algoritmes ontwerpen en die er mee moeten werken een zinvol gesprek voeren over de gebruikte technologie? Hebben ze antwoorden op de gestelde vragen? Met de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelen we een eerste versie van een handreiking voor ambtenaren. 

Het onderzoek richt zich op twee specifieke casussen: het verwerken van online aangiften van internetoplichting door de politie en de applicatie Werkverkenner van het UWV. We onderzoeken of de richtlijnen op "de werkvloer” bij politie en UWV bruikbaar zijn en tot zinvolle inzichten en uitkomsten leiden. De applicaties, het daadwerkelijke gebruik en het omringende beleid is niet het onderwerp van onderzoek, maar biedt welkome praktische, concrete context. 

Uitkomsten van het onderzoek zijn gebundeld in deze publicatie.

Project duration

21 sep 2019 - 31 dec 2019

Team

Financiers

Partners

  • UWV
  • Politie
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid