Privacyverklaring

Waag hecht belang aan de privacy van de bezoekers van onze website. Waag gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de dienstverlening van Waag. Als je ons persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Gebruik van cookies op waag.org

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van je computer wanneer je een website bezoekt. De wet schrijft een opt-in voor voor gebruik van niet-functionele cookies. Deze website plaatst geen niet-functionele cookies van derde partijen. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in je browser in te stellen. Waag verzamelt gegevens over bezoekers aan de website zonder dat hierbij de IP-adressen kunnen worden herleid, middels de open-source, privacy-vriendelijke toepassing Matomo. Hiervoor wordt een functionele cookie geplaatst. Deze respecteert de 'volg mij niet'-instelling van gebruikers. Er worden hierbij geen gegevens uitgewisseld met derde partijen.

Sociale media

De website van Waag maakt gebruik van de Shariff Social Media Buttons, waardoor inhoud kan worden gedeeld op sociale media zonder dat jouw privacy wordt aangetast.

Waag nieuwsbrieven

Waag biedt diverse nieuwsbrieven aan met informatie over onze activiteiten en projecten. Je e-mailadres wordt uitsluitend met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Voor deze nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van een externe partij, genaamd MailChimp.

Registratie bij events

Voor registraties bij evenementen wordt gebruik gemaakt van Eventbrite en in sommige gevallen van Typeform. Persoonlijke gegevens (e-mailadres, voor- en achternaam) die bij deze dienstverleners worden vastgelegd kunnen op elk gewenst moment op verzoek worden verwijderd, tenzij er een wettelijke noodzaak is voor de dienstverlener om de gegevens te behouden (bijvoorbeeld in het geval van betalingsverkeer).

Registratie bij sollicitaties

Voor sollicitatieprocedures gebruikt Waag de software van Homerun. Bij gebruikmaking van het sollicitatieformulier wordt duidelijk aangegeven hoe lang de persoonlijke gegevens zullen worden bewaard. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden alle gegevens aan het eind van de bewaartermijn verwijderd. Deze gegevens zijn alleen in te zien voor daartoe aangewezen medewerkers van Waag.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacybescherming binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Stefano Bocconi. Hij is bereikbaar via het onderstaand contactformulier voor vragen en verzoeken in het kader van privacy.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Heb je vragen of wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Waag behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring in de toekomst aan te passen. De laatste versie zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie is van mei 2019.

Beeld-CAPTCHA
Om spam te voorkomen vragen we je de afgebeelde code in te voeren. To prevent spam, we ask you to fill in the code.