Privacyverklaring

Waag hecht belang aan de privacy van de bezoekers van onze website. Waag gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de dienstverlening van Waag aan u of aan uw instelling. Als u persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Gebruik van cookies op waag.org

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. De wet schrijft een opt-in voor voor gebruik van niet-functionele cookies. Deze website plaatst geen niet-functionele cookies van derde partijen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Waag verzamelt gegevens over bezoekers aan de website zonder dat hierbij de IP-adressen kunnen worden herleid, middels het open-source, privacy-vriendelijke platform van Matomo. Hiervoor wordt een functionele cookie geplaatst. Deze respecteert de 'volg mij niet'-instelling van gebruikers. Er worden hierbij geen gegevens uitgewisseld met derde partijen.

Sociale media

De website van Waag maakt gebruik van de Shariff Social Media Buttons, waardoor inhoud kan worden gedeeld op sociale media zonder dat uw privacy wordt aangetast.

Waag nieuwsbrieven

Waag biedt diverse nieuwsbrieven aan met informatie over onze activiteiten en projecten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Voor deze nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van een externe partij, MailChimp.

Registratie bij events

Voor registraties bij evenementen wordt gebruik gemaakt van Eventbrite en in sommige gevallen van Typeform. De persoonlijke gegevens (e-mailadres, voor- en achternaam) die bij deze dienstverleners worden vastgelegd kunnen op elk gewenst moment op verzoek worden verwijderd, tenzij er een wettelijke noodzaak is voor de dienstverlener om de gegevens te behouden (bijvoorbeeld in het geval van betalingsverkeer).

Registratie bij sollicitaties

Voor sollicitatieprocedures gebruikt Waag de software van Homerun. Bij gebruikmaking van het sollicitatieformulier wordt duidelijk aangegeven hoe lang de persoonlijke gegevens zullen worden bewaard. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden alle gegevens aan het eind van de bewaartermijn verwijderd. Deze gegevens zijn alleen in te zien voor daartoe gekwalificeerde medewerkers van Waag.

Waag behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring in de toekomst aan te passen. De laatste versie zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie is van maart 2019.