Apps voor Nederland was de eerste landelijke wedstrijd die ontwikkelaars en ondernemers uitdaagde om toepassingen voor bijvoorbeeld web, mobiele telefoons of social media te maken met open data afkomstig van de Nederlandse overheid. App ontwikkelaars kunnen meteen aan de slag met de data uit het nationale open data portal. De data is beschikbaar gekomen door de opening van een nieuw landelijk dataregister; in de  maanden dat de wedstrijd liep werd het register uitgebreid met een nieuwe databronnen.

De overheid en het bedrijfsleven beschikken over grote hoeveelheden informatie, o.a. over milieu en demografie, educatie en infrastructuur. Deze data kan een grote economische en maatschappelijke waarde hebben maar is nu vaak niet “open” voor het publiek vanwege politieke, commerciële of technische redenen. Apps voor Nederland kapitaliseerde de overheidsdata door de beschikbaarheid van publieke data te vergroten én door ondernemers en ontwikkelaars op het bestaan ervan te wijzen om zo tot nuttige applicaties te komen.

Apps voor Nederland werd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd door Waag. De wedstrijd is gemodelleerd naar Apps for Democracy (Washington) en Apps for Amsterdam, waarin met publieke data een applicaties werd ontwikkeld.

Project duration

14 sep 2011 - 25 jan 2012

Publications

Financiers

  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van EL&I
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Partners

  • Apps for Democracy