Mag ik hier bouwen? Hoe oud is mijn huis? Mag ik een aansluiting maken op het riool? Kan ik hier een winkel beginnen? Mag ik die boom kappen? Heb ik hier een vergunning voor nodig? Hoe groot mag mijn schuur worden? Is mijn woning een monument?

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet worden alle regels die zich richten op de fysieke leefomgeving samengevoegd. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan, delen van de Algemene Plaatselijke Verordening, de welstandsnota en de kapverordening. In het Beta-lab Soest onderzochten we wat er nodig is om deze complexe wetgeving voor iedereen eenvoudig online inzichtelijk te maken. Dat deden we door een prototype te maken met alle belanghebbenden, waaronder natuurlijk bewoners en ondernemers uit Soest en ambtenaren van de gemeente Soest.

Wat is Beta-lab?

Beta-lab Soest is een initiatief van Beta-lab. Beta-lab is een veilige experimenteerruimte met kennis van de nieuwste ontwikkelingen, technische oplossingen en ontwikkelinzichten waar overheidspartijen in een open samenwerking met bedrijfsleven en de creatieve industrie hoogwaardige digitale diensten ontwikkelen. Een plek van en voor de overheid die het verschil tussen overheidsprocessen en bedrijfsprocessen waardeert en begrijpt. Een plek waar de eindgebruikers – burger en ambtenaar – centraal staan. Beta-Lab laat zien hoe werkelijke uitdagingen van opdrachtgevers met moderne (cloud) services en apps kunnen worden ondersteund. Beta-Lab hanteert een kort, cyclisch en open ontwikkelproces.

Beta-lab Soest was een samenwerking van gemeente Soest, ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Kadaster, Waag, Geonovum, ICTU en PBLQ.

Project duration

1 feb 2017 - 1 mei 2017

Links