Binnen het project 'Chocopasta' ontwikkelde Waag twee concepten voor het basisonderwijs aan zeer moeilijk lerende of doofblinde kinderen. In opdracht van Koninklijke Kentalis werd een concept ontwikkeld om taalvaardigheid en een interactieve ondersteuning voor aanvankelijk rekenen, zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.

Kentalis geeft onderwijs aan kinderen met beperkingen in gehoor en communicatie door doofheid, slechthorendheid of doofblindheid. In een aantal gevallen hebben deze kinderen ook fysieke en mentale beperkingen. De uitdaging voor Waag was om interactieve ondersteuning te ontwikkelen, die aansluit bij de beperkingen van deze kinderen. En die eenvoudig in het onderwijsprogramma in te zetten is.

Het rekenbord

Dit concept is gebaseerd op het principe dat kinderen makkelijker leren door fysieke objecten bij elkaar te plaatsen of weg te halen. De installatie ondersteunt dit door middel van een bord met sensoren, objecten en instructies via een beeldscherm. Kinderen voeren de instructies, in de vorm van sommetjes, uit. Het bord herkent de objecten waar de kinderen mee werken en geeft op basis van de plaatsing van de objecten feedback. Met de verschillende overlays is het bord aan de verschillende typen oefeningen aan te passen.

Het leesplankje

Het prototype traint de leerlingen om pictogrammen te matchen met woordbeelden. De content van het leesplankje ververst zichzelf, waardoor de leerling eindeloos door kan spelen. Daarnaast heeft het ontwikkelde prototype stevige, tastbare onderdelen en worden de oefeningen met duidelijke handelingen uitgevoerd. Dit helpt de leerlingen bij het uitvoeren van de oefeningen en de lesstof blijft beter hangen. Tot slot geeft het object motiverende feedback, in de vorm van beeld of geluid.

Beide concepten zijn door Waag ontwikkeld. De hardware voor het bord en plankje produceerde Waag in eigen beheer, evenals de software voor de instructies.

Project duration

1 nov. 2011 - 1 nov. 2014

Partners

  • De Rafaëlschool
  • Kentalis Mariëlla
  • Koninklijke Kentalis

Financiers

  • Het Revalidatiefonds