Het rechtspopulisme neemt toe in Europa. In steeds meer landen komen extreemrechtse partijen in de regering. In een tijd waarin polarisatie en afnemend vertrouwen zich over heel Europa verspreiden, is het belangrijk om actief democratisch burgerschap te bevorderen. Democratie vereist de participatie van alle burgers, jongeren in het bijzonder. Het is daarom dringend noodzakelijk jongeren een leeromgeving te bieden waarin ze het belang van democratie blijven begrijpen en onderzoeken. Jongeren zijn de toekomst van de democratie.

Missie

In het Europese project Critical Changelabs onderzoekt Waag Futurelab samen met partners University of Oulu (FI), University of Barcelona (ES), Ars Electronica (AT), Trinity College Dublin (IE), Kersnikova (SI), Latra (EL), Tactical Technology Collective (NL), European Alternatives (FR) en Institute for Social Research (HR) de relatie tussen jongeren en democratie en daarmee de toekomst van de Europese democratie van de 21e eeuw. 

Visie

Wat Waag betreft is maakonderwijs een uitermate goede manier om jongeren kritisch te leren denken en samen te werken. Door te ontdekken, te testen en te proberen leer je je creativiteit te uiten. Waag onderzoekt hoe een maker mindset en 21e-eeuwse vaardigheden mensen kunnen helpen hun plek in de maatschappij (beter) te vinden.

critical_changelabs_maakonderwijs
Leerlingen tijdens een maakonderwijs activiteit

Wat gaan we doen? 

De komende jaren organiseert Waag binnen het project Critical Changelabs maakonderwijs activiteiten waarin jongeren samen nadenken over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

Een 'critical change lab' is een nog te ontwerpen plek - een lab - waarin een methode (bijvoorbeeld critical making) centraal staat. Het doel van deze plek is om meer democratisch bewustzijn te ontwikkelen met en voor jongeren. Je kunt het vergelijken met een 'maakplaats': een digitale speelkamer waar je leert ontwerpen, creëren, ontdekken, experimenteren en maken, maar met een focus op burgerschapsvaardigheden. 

In dit project worden negentien 'Critical ChangeLabs' opgezet, in negentien verschillende landen. Dat betekent activiteiten voor jongeren, elk met een andere aanpak, waarbij getest wordt hoe jongeren een beter begrip krijgen van het belang van democratie. Eén zo'n lab zal plaatsvinden in Amsterdam bij Waag. Uit dit project zal een pedagogisch model voortkomen waarin creatieve en narratieve praktijken zoals 'theater van de onderdrukten' (Augusto Boal) en speculatief design centraal staan.

Doelen

Critical ChangeLabs brengt een transdisciplinaire samenwerking tot stand tussen verschillende actoren uit het formele en informele onderwijs, maatschappelijke organisaties en het MKB (midden- en kleinbedrijf) om samen met jongeren na te denken over de Europese democratie en zich een toekomst voor te stellen die gericht is op rechtvaardigheid. 

  • Output: Een 'educators handbook' + workshops.
  • Outcome: Verzamelde gegevens van leerkrachten en studenten.
  • Impact: Jongeren hebben een beter begrip van het belang van democratie.

Dit meerjarige project zal uiteindelijk leiden tot een handboek voor leerkrachten.

Dit project is gefinancierd door de Europese Commissie HORIZON.2.2 - Culture, creativity and inclusive society and HORIZON.2.2.1 - Democracy and Governance.

Project duration

1 apr 2023 - 31 mrt 2026

Team

Financiers

Partners